Gdy infrastruktura się łączy

W dobie kryzysu można oczekiwać, że pewna część firm będzie się łączyć. Razem z połączeniem firmy, można się spodziewać połączenia zasobów systemów pamięci masowej.

W dobie kryzysu można oczekiwać, że pewna część firm będzie się łączyć. Razem z połączeniem firmy, można się spodziewać połączenia zasobów systemów pamięci masowej.

Jeśli istniejące rozwiązania pamięci masowej są niewystarczające dla rosnących potrzeb połączonej firmy, przedsiębiorstwo będzie zmuszone do modernizacji tego środowiska. Nowa macierz wymaga przygotowania do pracy w istniejącym środowisku, połączenia zasobów oraz migracji danych. Nie zawsze jest to proste zadanie, szczególnie wtedy, gdy razem ze zmianą macierzy zmieniana będzie magistrala (na przykład z najstarszej wersji FibreChannel 1 Gbit/s do 4x Infiniband DDR – 16 Gbit/s). Warto wtedy skorzystać z szybkiego przeniesienia danych przy użyciu platformy IPStor firmy FalconStor, dla którego zmiana magistrali nie jest przeszkodą.

Po skonfigurowaniu połączenia do obu macierzy i skonfigurowaniu ścieżki dostępu do danych, migracja odbywa się już bezproblemowo. Proces jest całkowicie niezależny od platformy sprzętowej serwera, nie powoduje jego obciążenia, większość kopiowania danych może odbywać się podczas pracy serwerów z minimalnym przestojem na czas przełączenia. Dotychczas wykorzystywaną macierz można użyć do przechowywania mniej krytycznych zasobów, na przykład na przestrzeń pamięci masowej dla wirtualnej biblioteki taśmowej.

Połączyć w jedną całość

Macierze różnych producentów nie zawsze udaje się integrować w taki sposób, by działały jako jeden, spójny zasób. Podobnie mirroring czy replikacja przez WAN, nie zawsze się udają, gdy integracja obejmuje produkty różnych producentów. Rozwiązaniem w takim przypadku jest wirtualizacja systemu pamięci masowej, którą można przeprowadzić za pomocą IPStor. Pakiet ten, instalowany na zgodnym ze specyfikacją sprzęcie (lub dystrybuowany jako gotowe do użycia urządzenie appliance), realizuje warstwę pośrednią pomiędzy istniejącymi zasobami.

IPStor może połączyć się z istniejącymi zasobami za pomocą typowych magistral danych (FibreChannel, InfiniBand, iSCSI), wirtualizować pamięć do jednego, dużego zasobu, udostępniając go do pozostałej części infrastruktury. Połączenia do serwerów, korzystających z wirtualizowanego systemu mogą odbywać się za pomocą dowolnej, wspieranej magistrali. Przy takiej wirtualizacji rodzaj zasobów składujących dane nie ma znaczenia, mogą to być dowolne, wspierane macierze różnych producentów.

Nowe, wirtualne funkcje

Wirtualizacja systemu pamięci masowej umożliwia wykorzystywanie funkcji, których nie posiadają urządzenia składujące dane na dyskach. W ten sposób można rozszerzyć funkcjonalność starszych macierzy o kopie migawkowe, thin provisioning, kompresję zasobów, mirroring, wirtualne biblioteki taśmowe oraz archiwizację danych. Narzędzia sprawnie realizują snapshot wirtualnego zasobu, przy czym nie zauważa się radykalnego spadku wydajności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200