Gdy dochodzimy do ściany

Dostawcy aplikacji zazwyczaj nie dokonują optymalizacji planu wykonania zapytań. Jednym z wyjątków jest firma SAP, która stara się obsłużyć podobną optymalizację w swoim oprogramowaniu, wydając łaty. Niestety, każda firma jest inna, zatem nie zawsze poprawki przynoszą oczekiwany efekt u wszystkich klientów.

Dobrym sposobem przekonania decydentów jest demonstracja, która zakłada rozliczenie za usługę dopiero po jej realizacji i osiągnięciu deklarowanych parametrów pracy. Usługa jest o wiele tańsza od zakupu nowego serwera i licencji, a może przynosić znacznie lepsze efekty. W odróżnieniu od zakupu serwera w umowie optymalizacyjnej gwarantowane jest osiągnięcie określonych parametrów pracy. Dział IT ma pewność, że podjęte działania przyniosą skutek.

Komentarz partnerski
Dariusz Markowski, dyrektor generalny DBPLUS

Firma DBPLUS, rozwiązując wiele problemów związanych z wydajnością baz danych, zdobyła unikalną wiedzę dotyczącą zarządzania wydajnością baz danych Oracle w wielu środowiskach. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, analizie potrzeb klientów i ofert dostępnych na rynku dla wszystkich, którzy wymagają wydajności na określonym poziomie, DBPLUS przygotował ofertę usług gwarantującą osiągnięcie oczekiwanej wydajności użytkowanych baz danych.

Nie kupować nowego serwera

Jednym z głównym problemów stających na drodze IT jest niska wydajność operacji wykonywanych na bazie danych. Bardzo często jedyną odpowiedzią na problemy wydajnościowe są nowe inwestycje w jeszcze większe serwery, a te pociągają konieczność zakupu dodatkowych licencji. Z takimi problemami spotykali się nasi specjaliści w ciągu ostatnich

15 lat. Doszli do jedynie słusznego wniosku, że droga ta to niekończąca się opowieść bez wyraźnego i trwałego efektu. Tak narodził się pomysł, aby pójść drogą optymalizacji procesów bazy danych, eliminacji zbędnych zapytań, analizy tego, co w bazie ma znaczenie i wyciąganiu wniosków. To wszystko stanowi podstawę metody optymalizacji z sukcesem wykorzystywanej od kilku lat u naszych klientów.

Gdy problemy pojawiają się co jakiś czas

Nasze doświadczenie zdobyte w bardzo wielu środowiskach na różnych platformach mówi, że znakomita większość problemów wydajnościowych ma swoją powtarzalność w czasie, bez względu na poniesione koszty na środowisko, w którym pracuje. U podstawy naszej metody optymalizacji leży zebranie jak największej liczby informacji o pracy bazy danych w założonym przedziale czasowym. Po analizie tych danych okazuje się, że problem wydajności jest spowodowany np. poprzez zbyt długi czas odczytywania informacji z urządzeń dyskowych. Potrafimy - wykorzystując nasze narzędzie DBPLUS PERFORMANCE MONITOR - ten czas zmierzyć i pokazać z dokładnością co do sekundy, czy problem leży po stronie bazy danych, czy też po stronie systemu dyskowego. Wskażemy w funkcji czasu zapytania odpowiedzialne za problemy wydajnościowe, a nasi eksperci wskażą rozwiązanie problemu.

Gwarancja efektów

Miernikiem wykonania naszej usługi optymalizacji bazy danych Oracle jest realizacja procesu biznesowego w czasie wskazanym przez klienta. Dodatkowo możemy ustalić z klientem mierniki techniczne, takie jak obniżenie zajętości CPU lub urządzeń wejścia/wyjścia (I/O), jakimi są np. urządzenia dyskowe.

Stały monitoring i poprawa wydajności

Jeżeli klient jest usatysfakcjonowany naszą usługą, może dodatkowo zamówić u nas stałą gwarancję wydajności bazy danych Oracle w określonym czasie. Istotą tej usługi DBPLUS jest monitoring wydajności bazy danych Oracle w trybie ciągłym i raportowanie wskaźników wydajnościowych BD, które służą do przygotowania zmian. Po akceptacji przez klienta proponowanych zmian DBPLUS wykonuje ich wdrożenie. Jakość usług jest gwarantowana poprzez ciągłe porównywanie założonych wskaźników wydajnościowych z parametrami oczekiwanymi przez klienta.


TOP 200