Gdańsk - dobre zarobki tylko w IT

Gdańsk wraz z całym Trójmiastem znalazły się daleko w tyle jeśli chodzi o wynagrodzenia dla specjalistów IT. Informatyk ma jednak szansę na dobrą pensję przede wszystkim w renomowanych firmach technologicznych.

Gdańsk wraz z całym Trójmiastem znalazły się daleko w tyle jeśli chodzi o wynagrodzenia dla specjalistów IT. Informatyk ma jednak szansę na dobrą pensję przede wszystkim w renomowanych firmach technologicznych.

Gdyby można było powiedzieć, że rozwój rynku pracy w niektórych regionach odbywa się kosztem innych, to na pewno można by to powiedzieć właśnie o Trójmieście i całej Północnej Polsce. Region, który przez lata oferował specjalistom nieco tylko gorsze warunki niż stolica, dziś wydaje się znacznie mniej atrakcyjnym miejscem nie tylko niż Warszawa, ale także Kraków czy Wrocław.

Branża IT ciągnie w górę

Stosunkowo niewielka konkurencja o pracowników sprawia, że trójmiejskie firmy płacą swoim specjalistom pensje zbliżone do przeciętnych wynagrodzeń w całym regionie, a przynajmniej w największych miastach tej części Polski (Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek).

Brak polskich oddziałów zagranicznych koncernów sprawiają, że zarobki od kilku już lat utrzymują się na niemal niezmienionym poziomie.

Wyjątek stanowi kilka instytucji finansowych takich jak Nordea Bank i GE Capital Bank, które płacą stawki zbliżająve się nawet to poziomu stolicy.

Gdańsk - dobre zarobki tylko w IT
Gdańsk - dobre zarobki tylko w IT

Wynagrodzenie dla specjalistów w najważniejszych sektorach gospodarki i administracji w Polsce Północnej (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie)

Niski poziom oferowanych płacto niepokojące zjawisko, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu chociażby Szczecin dość mocno odstawał od Trójmiasta swoimi zarobkami, a dziś niezbyt liczne przedsiębiorstwa ze stolicy Pomorza Zachodniego płacą stawki porównywalne z firmami z Gdańska i Gdyni.

Jedynym wyjątkiem w regionie pozostaje tradycyjny silny sektor IT z Prokom Software, gdańskim oddziałem , Young Digital Poland oraz wieloma mniejszymi firmami, które płacą swoim specjalistom konkurencyjne stawki. Wyższe pensje oferowane informatykom wynikają po części z wysokich oczekiwań firm, z których duża część realizuje projekty i tworzy produkty sprzedawane na rynkach zagranicznych zbudowane wg wysokich standardów rozwoju oprogramowania. Wymagania merytoryczne oraz korporacyjna kultura organizacyjna, zakładająca dużą dbałość o pracownika, oznaczają również wyższe zarobki dla specjalistów.

Gdańsk ma szanse

Czy trójmiejscy specjaliści mogą liczyć na większe wynagrodzenia w najbliższej przyszłości? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że niemal wszystko zależy tu od poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli uda się je przyciągnąć do Trójmiasta, zarobki powinny w ciągu roku, dwóch pójść w górę. Już dziś Gdańsk spełnia praktycznie wszystkie kryteria brane pod uwagę przy wyborze miejsca działalności dla centrów badawczo-rozwojowych i BPO (Business Process Outsourcing).

Zapewnia odpowiednią infrastrukturę z połączeniami drogowymi, lotniczymi, a nawet morskimi. Jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim (już w 2002/2003 r. na uczelniach tylko w Gdańsku studiowało prawie 62 tys. młodych ludzi, dziś wskażnik ten jest zapewne jeszcze wyższy). Ma także coś czego brakuje wielu mniejszym ośrodkom - bogate i pełne atrakcji życie kulturalne. To często niedoceniany czynnik, który jednak może okazać się decydujący gdy przyjdzie do podejmowania decyzji o miejscu inwestycji, a w szczególności wyborze pomiędzy kilkoma podobnymi lokalizacjami. Wydaje się, że mogło mieć znaczenie w przypadku sukcesu miast takich jak Wrocław, czy Kraków.

Lista braków

Czego brakuje Trójmiastu? Zapewne odpowiednio dynamicznego samorządu, który potrafiłby zadbać o przyciągnięcie inwestorów. Gruoki dynamicznych wykładowców akademickich, którzy na własną rękę spróbowaliby zainteresować Gdańskiem jakiś zachodni koncern. Może także jednej, dwóch firm, które zdecydowałyby się na pionierskie inwestycje.

Znalezienie trafnej odpowiedzi na to pytanie nie będzie łatwe, Jest jednak kluczowe dla poprawy warunków na tamtejszym rynku pracy. Kto wie może za kilka lat miasto powtórzy sukces kilku innych dużych metropolii.


TOP 200