Gartner zapowiada nadejście nowego modelu gospodarczego

Nadchodzi nowa epoka gospodarki programowalnej, w której pierwszoplanową rolę będą odgrywać Internet rzeczy oraz wirtualna waluta, twierdzą analitycy z Gartnera.

Jak twierdzi Gartner, idea dalekosiężnej transformacji obowiązującego obecnie modelu gospodarczego, która stawia na najnowsze technologie i w dalszej perspektywie przyczyni się do powstania tzw. gospodarki programowalnej - ma tak duży potencjał, że może zaburzyć działanie każdego sektora światowej ekonomii. Termin gospodarka programowalna został wymyślony przez firmę Gartner, która chce w ten sposób przygotować biznes na nadejście zupełniej nowej epoki. Epoki, w której pierwszoplanową rolę odgrywać będą takie elementy, jak Internet rzeczy oraz wirtualna waluta.

Gartner wyciągnął takie wnioski po analizie firmowego badania przeprowadzonego w ramach projektu Maverick. Wskazuje ono jednoznacznie na fakt, że gospodarka programowalna - korzystając z takich rozwiązań, jak wirtualne platformy walutowe (znane jako platformy typu metacoin) oraz inteligentne technologie IT, będzie wspierać i stymulować rozwój nowych form wymiany dóbr, nowe typy rynków oraz nowe ekonomie.

Zobacz również:

Według firmy Gartner gospodarka programowalna to koncepcja będąca transformacją tradycyjnej koncepcji wymiany dóbr, która wzmacnia pozycje jednostek i inteligentnych maszyn i na nowo definiuje jak dobra można wymieniać oraz szacować ich wartość. To nic innego jak inteligentny system gospodarczy, który wspiera i/lub zarządza produkcją dóbr oraz usługami i ich konsumpcją. Jednocześnie kreśli nowe scenariusze pozwalające wymieniać te dobra oraz usługi, zarówno na płaszczyźnie monetarnej, jak i nie monetarnej.

Globalna gospodarka przyspiesza i wyznacza nowe kierunki rozwoju, korzystając na tej dynamicznej ścieżce rozwoju z najnowszych technologii IT. Ruch ten doprowadzi nas w przyszłości do modelu gospodarczego opartego w stu procentach na cyfryzacji. Gartner stwierdza dalej, że na razie ruch ten bazuje na dwudziestowiecznym modelu gospodarczym i przewiduje, że po epoce autonomicznego biznesu nastąpi epoka jeszcze bardziej radykalnej transformacji. Przy czym będzie to dużo głębsza transformacja niż ta, której siłą napędową był Internet. Tym razem jedną z takich sił będzie Internet of Things (IoT), który przyczyni się walnie do rozwoju gospodarki programowalnej.

Urządzenia IoT stają się coraz inteligentniejsze, mogą łączyć się właściwie ze wszystkimi innymi urządzeniami internetowymi i bez wątpienia zmienią radykalnie nasze codzienne życie. Jednak brakuje im jednej ważnej cechy – nie są częścią żadnego systemu monetarnego. Dlatego sukces lub porażka środowiska IoT zależeć będzie od tego, czy stanie się ono częścią nowej platformy ekonomicznej i modelu monetarnego.

To właśnie monetaryzacja urządzeń IoT może zdefiniować na nowo całą gospodarkę. Jeśli tak się stanie, powstaną nowe formy handlu i aktywności ekonomicznej, nowe modele biznesowe i nowe formy związków społecznych i społecznościowych, które będą dalej ewoluować, co w konsekwencji wymusi konieczność zmiany prawa i przyspieszy oraz zdynamizuje proces powstania nowych struktur społecznych.

Nie wszystkie z tych nowych zjawisk i tendencji zostaną odebrane pozytywnie. Wiadomo przecież, że każdy nowy, technologiczny przełom napotyka na określone trudności i nie wszyscy go od razu akceptują. Z gospodarką programowalną może być według Gartnera podobnie.

Idąc dalej tym tokiem myślenia Gartner twierdzi, że większość organizacji technologicznych i gospodarczych – szczególnie tych najbardziej aktywnych – stanie przed poważnymi wyzwaniami. Wyzwaniami, na które będą musiały odpowiedzieć i zdecydować się czy akceptują nowe modele biznesowe, nowe tzw. targetowe rynki, nowe regulacje prawne i sposoby ochrony praw intelektualnych czy nowe sposoby komunikowania się z klientami i innymi podmiotami gospodarczymi, oraz szereg innych elementów tworzącej się wtedy gospodarki programowalnej.

Taka transformacja będzie trwać dłużej niż dziesięć lat, dając przedsiębiorstwom i organizacjom rządowym odpowiednio dużo czasy na to, aby przygotować się odpowiednio na takie wyzwania. Jednak im szybciej opracują plan zmierzający do przestawienia się na gospodarkę programowalną, tym lepiej dla nich.


TOP 200