Gartner zapowiada nadejście nowego modelu gospodarczego

Nadchodzi nowa epoka gospodarki programowalnej, w której pierwszoplanową rolę będą odgrywać Internet rzeczy oraz wirtualna waluta, twierdzą analitycy z Gartnera.

Jak twierdzi Gartner, idea dalekosiężnej transformacji obowiązującego obecnie modelu gospodarczego, która stawia na najnowsze technologie i w dalszej perspektywie przyczyni się do powstania tzw. gospodarki programowalnej - ma tak duży potencjał, że może zaburzyć działanie każdego sektora światowej ekonomii. Termin gospodarka programowalna został wymyślony przez firmę Gartner, która chce w ten sposób przygotować biznes na nadejście zupełniej nowej epoki. Epoki, w której pierwszoplanową rolę odgrywać będą takie elementy, jak Internet rzeczy oraz wirtualna waluta.

Gartner wyciągnął takie wnioski po analizie firmowego badania przeprowadzonego w ramach projektu Maverick. Wskazuje ono jednoznacznie na fakt, że gospodarka programowalna - korzystając z takich rozwiązań, jak wirtualne platformy walutowe (znane jako platformy typu metacoin) oraz inteligentne technologie IT, będzie wspierać i stymulować rozwój nowych form wymiany dóbr, nowe typy rynków oraz nowe ekonomie.

Zobacz również:

Według firmy Gartner gospodarka programowalna to koncepcja będąca transformacją tradycyjnej koncepcji wymiany dóbr, która wzmacnia pozycje jednostek i inteligentnych maszyn i na nowo definiuje jak dobra można wymieniać oraz szacować ich wartość. To nic innego jak inteligentny system gospodarczy, który wspiera i/lub zarządza produkcją dóbr oraz usługami i ich konsumpcją. Jednocześnie kreśli nowe scenariusze pozwalające wymieniać te dobra oraz usługi, zarówno na płaszczyźnie monetarnej, jak i nie monetarnej.

Globalna gospodarka przyspiesza i wyznacza nowe kierunki rozwoju, korzystając na tej dynamicznej ścieżce rozwoju z najnowszych technologii IT. Ruch ten doprowadzi nas w przyszłości do modelu gospodarczego opartego w stu procentach na cyfryzacji. Gartner stwierdza dalej, że na razie ruch ten bazuje na dwudziestowiecznym modelu gospodarczym i przewiduje, że po epoce autonomicznego biznesu nastąpi epoka jeszcze bardziej radykalnej transformacji. Przy czym będzie to dużo głębsza transformacja niż ta, której siłą napędową był Internet. Tym razem jedną z takich sił będzie Internet of Things (IoT), który przyczyni się walnie do rozwoju gospodarki programowalnej.

Urządzenia IoT stają się coraz inteligentniejsze, mogą łączyć się właściwie ze wszystkimi innymi urządzeniami internetowymi i bez wątpienia zmienią radykalnie nasze codzienne życie. Jednak brakuje im jednej ważnej cechy – nie są częścią żadnego systemu monetarnego. Dlatego sukces lub porażka środowiska IoT zależeć będzie od tego, czy stanie się ono częścią nowej platformy ekonomicznej i modelu monetarnego.

To właśnie monetaryzacja urządzeń IoT może zdefiniować na nowo całą gospodarkę. Jeśli tak się stanie, powstaną nowe formy handlu i aktywności ekonomicznej, nowe modele biznesowe i nowe formy związków społecznych i społecznościowych, które będą dalej ewoluować, co w konsekwencji wymusi konieczność zmiany prawa i przyspieszy oraz zdynamizuje proces powstania nowych struktur społecznych.

Nie wszystkie z tych nowych zjawisk i tendencji zostaną odebrane pozytywnie. Wiadomo przecież, że każdy nowy, technologiczny przełom napotyka na określone trudności i nie wszyscy go od razu akceptują. Z gospodarką programowalną może być według Gartnera podobnie.

Idąc dalej tym tokiem myślenia Gartner twierdzi, że większość organizacji technologicznych i gospodarczych – szczególnie tych najbardziej aktywnych – stanie przed poważnymi wyzwaniami. Wyzwaniami, na które będą musiały odpowiedzieć i zdecydować się czy akceptują nowe modele biznesowe, nowe tzw. targetowe rynki, nowe regulacje prawne i sposoby ochrony praw intelektualnych czy nowe sposoby komunikowania się z klientami i innymi podmiotami gospodarczymi, oraz szereg innych elementów tworzącej się wtedy gospodarki programowalnej.

Taka transformacja będzie trwać dłużej niż dziesięć lat, dając przedsiębiorstwom i organizacjom rządowym odpowiednio dużo czasy na to, aby przygotować się odpowiednio na takie wyzwania. Jednak im szybciej opracują plan zmierzający do przestawienia się na gospodarkę programowalną, tym lepiej dla nich.