Gartner: rynek oprogramowania ochronnego wzrośnie o 8 proc. w roku 2009

Według firmy badawczej, światowy rynek oprogramowania ochronnego ma osiągnąć w roku bieżącym wartość 14,5 miliarda USD, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W roku 2008 wzrost na tym rynku wynosił 19 proc., a na rok 2010 Gartner przewiduje wzrost rzędu 13 proc. - wartość obrotów na tym rynku ma wynieść 16,3 miliarda USD.

Rynek ten też dotknęła recesja gospodarcza, ale odnotowuje on ciągły wzrost, również w roku bieżącym, ponieważ bezpieczeństwo pozostaje tym obszarem, gdzie nie można sobie pozwolić na drastyczne cięcia.

W roku 2009 oprogramowanie ochronne dla użytkowników indywidualnych pozostaje największym segmentem rynku w kategorii wielkości obrotów, osiągając 25 proc. całego rynku. Gartner ocenia, że ten segment rynku osiągnie w roku bieżącym wartość 3,6 miliarda USD, co oznacza 4 proc. wzrostu. Rynek oprogramowano ochronnego dla przedsiębiorstw, obejmujący m.in. takie segmenty, jak platformy ochrony punktów końcowych, zarządzania dostępem i tożsamością czy bezpieczeństwo poczty elektronicznej, ma osiągnąć w tym roku wartość 10,9 miliarda USD, co oznacza wzrost o 9 proc.

Jedną z charakterystycznych cech rynku oprogramowania ochronnego w roku 2008 była konsolidacja i Gartner spodziewa się utrzymania tego trendu w tym sektorze. Użytkownicy końcowi poszukują różnych produktów, które można zintegrować, zwłaszcza w zakresie ochrony punktów końcowych, zarządzania dostępem i tożsamością. Tak więc dostawcy oferujący integrację z technologiami innych uznanych dostawców w ramach partnerstwa będą mogli liczyć na większe zainteresowanie kupujących.


TOP 200