Gartner ostrzega po atakach

Na konferencji związanej z ostatnimi atakami terrorystycznymi na USA przedstawiciele firmy analitycznej Gartner ostrzegli amerykańskie firmy: "przygotujcie się, bo prowadzenie biznesu nie będzie już takie, jak dawniej."

Na konferencji związanej z ostatnimi atakami terrorystycznymi na USA przedstawiciele firmy analitycznej Gartner ostrzegli amerykańskie firmy: "przygotujcie się, bo prowadzenie biznesu nie będzie już takie, jak dawniej."

Jedna z najbardziej radykalnych tez konferencji mówi, że niemal cała amerykańska gospodarka powinna zostać oszacowana na nowo, ponieważ kraj znalazł się w stanie zmasowanego ataku terrorystycznego, a być może wojny.

Zobacz również:

Nie wolno firmom traktować wtorkowych ataków jako odizolowanych wydarzeń, które nie mogą przytrafić się w przyszłości. - powiedział jeden z analityków Gartnera - Obecnie, jeśli firma nie ma polityki zarządzania kryzysowego, to nie jest przystosowana do świata, w którym żyjemy.

Skutki ataków na prowadzenie biznesu w bliskiej i - być może - dalszej perspektywie to ograniczenia w transporcie, utrudniające kontakty zwłaszcza z innymi krajami, oraz wzrastający poziom bezpieczeństwa, spowalniający komunikację między firmami, szczególnie przy przesyłaniu poufnych informacji przez granice kraju. Będzie to miało poważny wpływ na gospodarcze relacje międzynarodowe USA.

Ma się zmienić sposób, w jaki firmy prowadzą biznes online. W atmosferze międzynarodowego napięcia, zwłaszcza po ewentualnych amerykańskich akcjach odwetowych, można się spodziewać ataków na infrastrukturę informatyczną. Zasugerowano, by firmy oceniły potencjalne szanse bycia celem dla cyberterrorystów i monitorowały swoje ośrodki webowe pod kątem ataków. Z wysokim ryzykiem tego typu działań powinny się liczyć firmy związane z finansami i handlem elektronicznym.

Analitycy z Gartnera uważają, że informatycy w firmach powinni zwrócić uwagę przełożonym na konieczność posiadania programu wychodzenia z katastrofy.

Na konferencji wskazywano na rosnące w nowym klimacie politycznym zainteresowanie zaawansowanymi technologiami związanymi z nowymi systemami obrony. Na tym rynku na pewno zapanuje ożywienie.


TOP 200