Gartner obniża prognozy dla branży IT

Nie o 4,6 proc., a 3,7 proc. ma w tym roku wzrosnąć wartość światowego rynku IT. Zdaniem analityków za obniżeniem prognoz przemawiają m.in. skutki powodzi w Tajlandii, nienajlepsze nastroje gospodarcze na świecie oraz kryzys w strefie euro. W Europie Zachodniej wydatki na IT mają być niższe niż przed rokiem.

Według ekspertów w 2012 roku wartość światowego rynku IT sięgnie niemal 3,8 bln USD. To o niecałe 1,5 bln USD więcej niż w 2011 roku, jednak mniej niż prognozowano wcześniej. "Rynek nadal będzie się rozwijał, wzrosty będą jednak niższe niż zakładano wcześniej. Słabnący wzrost gospodarczy na świecie, kryzys w strefie euro i spadki podaży sprzętu wywołane powodziami zniszczenia w Tajlandii przyczynią się do osłabienia skali inwestycji w rozwiązania IT w 2012 roku" - twierdzi Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner.

Analitycy prognozują, że wywołane powodziami w Tajlandii zniszczenia, które dotknęły m.in. fabryki komponentów i montażownie dysków twardych, będą odczuwalne na rynku jeszcze przez 6 do 9 miesięcy. Zdaniem ekspertów firmy iSuppli co czwarty dysk twardy wyprodukowany w 2010 roku pochodził z zakładów ulokowanych właśnie w Tajlandii. W Tajlandii produkowane są bowiem kluczowe komponenty dysków twardych, w tym części silników, najważniejszych mechanizmów oraz głowic magnetycznych. Obok pogarszającej się sytuacji gospodarczej wielu krajów ograniczenia wydatków na IT mają być również wynikiem kryzysu strefy euro i wahań kursowych. W Europie Zachodniej wydatki na IT mają być wręcz o ok. 0,7 proc. niższe niż przed rokiem.

Zobacz również:

W tempie wolniejszym od ubiegłorocznego rosnąć mają wszystkie analizowane przez firmę Gartner segmenty rynku IT. Prognozy zakładają, że największą część tegorocznych wydatków na rozwiązania teleinformatyczne, bo aż 1,74 bln USD, stanowić będą wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi. W skali kolejnych 12 miesięcy dynamika sprzedaży takich usług ma być o 2,3 proc. wyższa niż w 2011 roku. Niemal 875 mld USD wynieść mają natomiast globalne wydatki na usługi informatyczne. Prognoza zakłada wzrost w tym segmencie o ok. 3,1 proc. Ponad dwukrotnie wyższy (6,9 proc.) ma być natomiast wzrost wydatków na sprzęt telekomunikacyjny. Wartość tego segmentu rynku na koniec 2012 roku ma wynosić ok. 475 mld USD. Niecałe 425 mld USD ma zaś wynieść wartość sprzedanego w tym roku sprzętu komputerowego. To o 5,1 proc. więcej niż wzrost zanotowany w ciągu minionego roku. Najmniej, bo ok. 285 mld USD, stanowić mają wpływy ze sprzedaży oprogramowania biznesowego. To niecałe 6,5 proc. więcej niż wartość tego segmentu rynku pod koniec 2011 roku.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200