Gartner nagradza 3PAR

W raporcie opublikowanym przez firmę badawczą Gartner można przeczytać, że w tzw. "Magicznym kwadrancie" dotyczącym macierzy dyskowych, najbardziej wizjonerskim producentem jest 3PAR.

Analiza Gartnera obejmowała macierze wszystkich czołowych producentów dedykowane dla rynku systemów otwartych (inną kategorią są macierze podłączane do serwerów typu mainframe). 3PAR - której udziałowcami są Oracle, Sun, Veritas i Cisco - znalazł się w analizie Gartnera po raz drugi z rzędu.

W 2004 roku macierze 3PAR zostały zaliczone do pierwszej trójki w kategorii najbardziej wizjonerskich rozwiązań w swojej klasie. W 2005 roku 3PAR wyprzedził już wszystkich konkurentów i jest wg Gartnera liderem.

Zobacz również:

Uzasadniając swój werdykt analitycy Gartnera napisali, że macierze 3PAR oferują klientom większą skalowalność, wydajność i funkcjonalność niż jakiekolwiek inne konkurencyjne rozwiązanie.

Gartner zwrócił także uwagę na fakt, że tylko macierze 3PAR i NetApp oferują technologię "thin provisioning" dla systemów innych niż mainframe. Dzięki tej technologii jest możliwa automatyczna optymalizacja wielkości wolumenu dyskowego przydzielanego poszczególnym aplikacjom, co pozwala zwiększyć wykorzystanie przestrzeni dyskowej nawet o 50%.

Gartner nagradza 3PAR

Flagowym produktem firmy 3PAR jest InServ Storage Server, który daje możliwość modularnego skalowania pamięci masowej (instalując od 16 do ponad 2500 dysków). System mieści się w standardowej szafie i w jego skład wchodzą kontrolery oraz półki dyskowe. Dystrybutorem rozwiązań 3PAR w Polsce jest Polcom Storage.


TOP 200