Gartner: NAC w perspektywie długofalowej

W opinii firmy badawczej, użytkownicy rozważający zastosowanie technologii NAC (Network Access Control) powinni planować ją w długim horyzoncie czasowym.

Potencjalni użytkownicy NAC mogą mieć uzasadnioną potrzebę stosowania NAC już dzisiaj, ale nie powinni zaspakajać tych potrzeb bez bardziej strategicznego spojrzenia na to, jak spełniać będzie ona ich potrzeby z upływem czasu.

Według Gartnera, użytkownicy powinni poszukiwać rozwiązań NAC pasujących do szerszego planu zabezpieczeń, takich jak zestawy ochrony punktów końcowych, które mogą oceniać kondycje bezpieczeństwa punktów końcowych i wymuszać polityki NAC, a także NAC, która może być realizowana w elementach infrastruktury sieci, takich jak przełączniki i zapory ogniowe.

Użytkownicy poszukujący odpowiednich dla siebie rozwiązań NAC mają teraz trochę większy wybór mniejszych dostawców, którzy mogą zapewnić bardziej zaawansowane funkcje NAC, lepsze zarządzanie i raportowanie niż ich więksi konkurenci.

W raporcie na temat perspektyw tego rynku w roku 2008 Gartner podaje, że około połowa z 17 dostawców rozwiązań NAC to firmy nowopowstałe, co w naturalny sposób rodzi pytanie o szanse ich przetrwania na rynku.

Mają one realną szansę na to, aby odpowiedzieć na obecne potrzeby w zakresie NAC - według Gartnera w roku 2008 mniejsi dostawcy NAC będą postrzegani bardziej "taktycznie". Jednak po roku 2009 konkurowanie w obszarze technologii NAC, zawartej w zestawach ochronnych punktów końcowych sieci oraz w infrastrukturze sieciowej, będzie dużo trudniejsze dla tych młodych firm.


TOP 200