Gartner: Inwestycje w IT priorytetem biznesu na nadchodzące lata

Z analiz firmy Gartner wynika, że rozwiązania informatyczne są - obok rozwoju struktur sprzedaży - jednym z dwóch najważniejszych priorytetów w zakresie polityki inwestycyjnej światowych firm. Statystycznie w dwóch na trzy firmy tegoroczne wydatki na IT mają być wyższe niż przed rokiem. Wiele firm przygotowuje się jednak do działania w warunkach spowolnienia gospodarczego.

Niemal 90 proc. ankietowanych przez firmę Gartner przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej uważa, że znaczenie narzędzi informatycznych w bieżącej działalności operacyjnej będzie rosło. Połowa przyznaje, że rozwój technologii teleinformatycznych może przyczynić się do zasadniczej zmiany charakteru walki konkurencyjnej, a nawet działalności rynkowej w ich branżach. Dodatkowo 64 proc. ankietowanych członków zarządów zadeklarowało, że w ich firmach w trwającym roku obrachunkowym środki na inwestycje IT są wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych przyznaje, że w ich firmach trwają działania mające na celu przygotowanie organizacji na trudniejszą sytuację ekonomiczną. "Fakt, że rozwiązania IT pozostają na szczycie listy priorytetów inwestycyjnych, świadczy o ich ogromnym znaczeniu dla rozwoju, a często nawet przetrwania firmy w trudniejszych warunkach gospodarczych" - uważa Jorge Lopez, wiceprezes firmy Gartner.

Co ciekawe, ankietowani przedstawiciele zarządów zapowiadają, że strategia rynkowa ich firm będzie ukierunkowana na dywersyfikację oferty i rozszerzenie linii produktowych. Według autorów badania jest to zapowiedź strategii ukierunkowanej na rozwój w drodze akwizycji, które z kolei mogą przysporzyć dodatkowej pracy zespołom IT. Rolą szefów ds. Informatyki będzie zaś m.in. opracowanie strategii unifikacji środowisk informatycznych złożonych z wielu rozwiązań i technologii pozyskanych w drodze akwizycji. Badanie przeprowadzono na grupie 175 członków zarządu firm z całego świata.

Zobacz również:


TOP 200