Gartner Group zaprezentował stan prac nad rozwiązaniem problemu roku 2000

W skali globalnej najbardziej zaawansowane prace są prowadzone w sektorze ubezpieczeń, bankowości i usług inwestycyjnych. Najgorzej wygląda sytuacja w służbie zdrowia, administracji, budownictwie, edukacji i rolnictwie.

W skali globalnej najbardziej zaawansowane prace są prowadzone w sektorze ubezpieczeń, bankowości i usług inwestycyjnych. Najgorzej wygląda sytuacja w służbie zdrowia, administracji, budownictwie, edukacji i rolnictwie.

Pod względem geograficznym przed możliwością wystąpienia awarii infrastruktury technicznej najlepiej zabezpieczyły się USA, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Izrael, Australia, Bermudy i Dania. Polska znajduje się w trzeciej - spośród czterech - grup ryzyka, wraz z m.in. Czechami, Austrią, Bułgarią, Turcją i Jugosławią. W ostatniej, czwartej grupie ryzyka znajduje się dwóch naszych sąsiadów - Rosja i Litwa, ale także Chiny oraz kraje Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.

Wśród krajów Unii Europejskiej najgorzej prezentują się Francja i Niemcy. Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe wielu krajów w ostatnim kwartale poczyniły znaczne postępy. Odnosi się to zwłaszcza do banków w Hongkongu i Meksyku oraz dużych przedsiębiorstw w Japonii i Francji. W USA postęp widoczny jest przede wszystkim w branży przetwarzania żywności i produkcji leków oraz sektorze usług komunalnych, włączając dostawy energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne.

Najgorsze skutki, zwłaszcza w krajach wysokiego ryzyka, będzie miało załamanie w sektorze energetycznym, administracji, telekomunikacji i transportu lotniczego. Awarie w firmach tych branż mogą spowodować - na zasadzie domina - załamanie w wielu innych dziedzinach gospodarki.

Zdaniem Lou Marcoccio, dyrektora ds. badań nad rokiem 2000 w Gartner Group, w 1998 r. wydatki na rozwiązanie problemu roku 2000 w budżecie działów informatyki wzrosły do 15-30%. W roku 1997 wynosiły zaledwie 5%. Nasiliła się tendencja do przesuwania wydatków na rozwiązanie problemu roku 2000 z działów informatyki do innych działów przedsiębiorstwa.

***

Kiedy pojawi się problem?

Według Gartner Group, zaledwie 10% problemów wynikających z niewłaściwego odczytania daty przez systemy komputerowe ujawni się w pierwszych dwóch tygodniach 2000 r. Aż 25% awarii systemów przypadnie jeszcze na rok 1999, przy czym problemy zaczną nasilać się w lipcu, a następnie we wrześniu. W roku 2001 ok. 15% systemów komputerowych dotkną skutki błędu milenijnego.