Gartner Group: wartość europejskiej gospodarki internetowej wkrótce przekroczy 1 bln USD

Z raportu przygotowanego na zlecenie Cisco wynika, że rynek ten w ciągu czterech lat będzie się powiększał średnio o 87% rocznie.

W ciągu najbliższych czterech lat obroty europejskiej gospodarki internetowej osiągną poziom 1,2 bln USD - wynika z raportu przygotowanego przez Gartner Group na zlecenie firmy Cisco. Oznacza to, że rynek ten będzie się powiększał średnio o 87% rocznie.

Obecnie wartość rynku internetowego jest szacowana na 53 mld USD. Jego gwałtowny wzrost sprawi jednak, że w ciągu czterech lat zbliży się on do poziomu 15% aktualnego Produktu Krajowego Brutto (PKB) krajów Europy Zachodniej.

Raport The Internet Economy - Revolution to Evolution podaje także, że największy rozwój europejskiej gospodarki internetowej odnotowują Niemcy. Jej wartość wynosi tam obecnie 26 mld USD, a w 2004 r., przy szacowanym tempie rocznego wzrostu na poziomie 88%, osiągnie 344 mld USD. Według analityków, następne miejsca zajmują: Francja (wzrost na poziomie 99% rocznie), Włochy (95%) oraz Wielka Brytania (82%).

Oceniając kraje zaliczone do Europy Wschodniej, w tym Polskę, autorzy zaznaczyli, że ich pozycję w rankingu określa ogólny stan gospodarki, a także jakość infrastruktury telekomunikacyjnej i bankowej. Do liderów naszego regionu zaliczono Czechy, Węgry, Polskę i Słowenię. Dodano jednak, iż w tych krajach barierą rozwoju jest przede wszystkim brak odpowiednich regulacji prawnych.

Za najbardziej dochodowy sektor gospodarki internetowej Gartner Group uznał handel elektroniczny. Jego obroty w ciągu czterech lat w Europie mają wynieść 1,08 bln USD, co oznacza roczne tempo wzrostu na poziomie 123%. Jednakże wartość transakcji handlu elektronicznego zawieranych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ma zwiększyć się z 260 mln USD osiągniętych w br. do zaledwie 14,65 mld USD w 2004 r. Liderem tego segmentu pozostaną także Niemcy z transakcjami na poziomie 12,61 mld USD w br. i szacowanym wzrostem do 317 mld USD w ciągu czterech lat. Kolejne pozycje na tej liście należą do: Wielkiej Brytanii (11,78 mld USD, 235,6 mld USD), Holandii (5,7 mld USD, 91,6 mld USD) i Francji (2,7 mld USD, 121,75 mld USD).

Raport wylicza także najważniejsze kwestie, na których powinny skupić się państwa pragnące przyczynić się do szybkiego rozwoju gospodarki internetowej. Są to: wykształcenie, świadomość i edukacja komputerowa społeczeństwa, odpowiednia gospodarka rynkowa - z ograniczoną interwencją państwa i swobodnym przepływem towarów i usług przez granice, odpowiednie regulacje prawne - uznające status handlu elektronicznego oraz odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna i powszechne, bezpieczne systemy rozliczeń bezgotówkowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200