Gala Lider Informatyki 2000 - fotoreportaż

Gala Lider Informatyki 2000 - fotoreportaż

Gala Lider Informatyki 2000 - fotoreportaż

Na scenie Teatru Narodowego zwycięzcy i finaliści konkursu.

Od lewej: Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, i Jerzy Zieliński, naczelnik Wydziału Zarządzania Bazą Danych.

nalizie danych dziękujemy firmie Executive Search & Selection sp. z o.o.

Wynagrodzenia podane w ramkach to tzw. nowe brutto.

Dane przytoczone w rubryce przeciętne to przedział, w którym mieściło się ponad 50% podanych sum.


TOP 200