GUS rozbudowuje intranet

Wyłoniona w drodze przetargu firma B3System rozbuduje intranet Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach umowy B3System zajmie się wykonaniem projektu technicznego, dostarczy brakującą infrastrukturę i licencje. Przeprowadzi też wymagane szkolenia i będzie świadczyć usługi asysty technicznej. Projekt wdrożenia dla GUS będzie trwał do końca listopada 2015 r., z trzyletnim okresem gwarancyjnym. B3System zrealizuje projekt w konsorcjum z firmą TiMSI. Wartość zamówienia to prawie 2,6 mln zł.


TOP 200