GUS podsumował informatyzację Polski

Łączna wartość netto przychodów ze sprzedaży elektronicznej przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyłącznie poprzez stronę internetową wyniosła w 2009 r. 62 mld zł. Ponad 50% tych przychodów wygenerowały przedsiębiorstwa duże - 34 mld zł. Szczególnie z branży handel i naprawy, gdzie wartość przychodów ze sprzedaży przez stronę internetową także wyniosła 34 mld zł.

Automatyczna wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi

Według raportu GUS, przedsiębiorstwa coraz częściej wymieniają informację między sobą oraz innymi systemami ICT za pomocą automatycznej wymiany danych. W 2009 r. było to 33% firm, w 2010 r. już prawie 50%. Automatyczną wymianę danych wykorzystują najliczniej przedsiębiorstwa duże - aż 78%.

Według danych z 2010 r., automatyczna wymiana danych najczęściej jest stosowana przez przedsiębiorstwa w kontaktach z organami administracji publicznej (46%). Z kolei 25% firm za pomocą tego rodzaju wymiany wysyłało też dyspozycje płatnicze oraz wysyłało i otrzymywało informacje o produktach. Firmy nadal najrzadziej korzystają z e-faktur, wysyłania i otrzymywania dokumentów transportowych oraz otrzymywania zamówień od odbiorców. Być może nowe prawo ułatwiające korzystanie z nich zmieni ten stan.

W tym zakresie polskie przedsiębiorstwa nieznacznie odbiegają od średniej unijnej (40%). Zdecydowanym liderem są pod tym względem Holandia (77%) i Belgia (61%). Na końcu światowego rankingu znajdują się zaś Rumunia, Cypr i… Wielka Brytania, w których z automatycznej wymiany danych korzysta od 10 do 20% przedsiębiorstw.

Umiejętności informatyczne Polaków

Od 2006 r. GUS bada, do czego Polacy wykorzystują komputery i Internet. Z raportu wynika, że korzystając z komputera, najczęściej kopiujemy i przenosimy pliki, wysyłamy e-maile oraz kopiujemy i wklejamy fragmenty dokumentów. Zdecydowanie rzadziej używamy zaś arkuszy kalkulacyjnych. Natomiast w Internecie najczęściej korzystamy z wyszukiwarki internetowej.

W 2010 r. najczęściej wykonywaną czynnością podczas korzystania z komputera było kopiowanie lub przenoszenie plików. Robiło to 73% Polaków. Nietrudno domyślić się, że i tworzeniem stron internetowych zajmowało się znacznie mniej osób - jedynie 9% programowało, a ok. 15% tworzyło własnoręcznie strony WWW. Jak zauważają autorzy raportu "Społeczeństwo informacyjne w Polsce", w 2010 r. wzrósł odsetek osób wysyłających e-maile z załącznikami. W porównaniu do 2006 r. zwiększył się o ponad 7%.

Używając Internetu, Polacy głównie korzystają z wyszukiwarek. Robi to prawie 95% z nich. Często korzystamy też z poczty elektronicznej. Ponad 70% internautów wysyłało e-maile z załączonymi plikami. Okazuje się jednak, że czatowanie czy korzystanie z telefonii internetowej nie jest już tak powszechne wśród polskich internautów. Jedynie nieco ponad 33% korzysta z Internetu, aby telefonować lub brać udział w grupach dyskusyjnych.

Bezpieczeństwo w Internecie

W 2010 r. Główny Urząd Statystyczny wzbogacił badanie dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych wśród Polaków o moduł dotyczący bezpieczeństwa w Internecie. Zapytano osoby, które korzystały z Internetu w ciągu ostatniego roku, czy obawiają się zagrożeń wynikających z użytkowania sieci.

Raport GUS pokazuje, że Polacy korzystający z Internetu najczęściej obawiają się "zarażenia" komputera wirusem lub innym złośliwym programem powodującym utratę danych lub narażającym na stratę czasu. Nie mniejszym zagrożeniem są dla nich jednak niechciane e-maile i nadużycie danych osobowych lub innych informacji osobistych. Najrzadziej Polacy spotykają się z wyłudzeniem nienależnych płatności za pomocą przesłanego przez Internet numeru karty kredytowej lub debetowej (0,2%).

Mimo istniejących zagrożeń większość Polaków nie ogranicza swojej aktywności w Internecie. Obawy przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z tego medium powstrzymywały jedynie 8% z nas przed wprowadzaniem danych osobowych lub innych informacji osobistych do serwisów społecznościowych i 7% przed korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz zamawianiem lub kupowaniem towarów przez Internet.

Jak Polacy zabezpieczają się przed zagrożeniami płynącymi z sieci? Najczęściej - prawie 50% internautów - korzysta z programu antywirusowego. Tylko niecałe 15% ma zainstalowany na swoim komputerze także firewall, 10% filtr antyspamowy, a mniej niż 10% oprogramowanie zabezpieczające przed programami szpiegującymi.


TOP 200