GTS w łódzkich wodociągach

W ciągu dwóch lat GTS Poland zbuduje sieć firmową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Firma zbuduje sieć, która połączy siedzibę oraz dwa oddziały.

Do budowy sieci zostanie wykorzystana technologia Ethernet Line, która pozwala na transfer dużej ilości danych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi będzie korzystał z łączy o przepustowości aż 1G.

Sieć ethernetowa GTS, dostępna w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zapewnia wysoką ochronę i bezpieczeństwo danych krytycznych. Spełnia międzynarodowe standardy Metro Ethernet Forum, potwierdzone certyfikatami MEF 9 i MEF 14.


TOP 200