GTI w warszawskich rękach

CSBI SA nabyła 100% udziałów w Galicyjskim Towarzystwie Informatycznym, producencie systemu SSPP klasy MRP II.

CSBI SA nabyła 100% udziałów w Galicyjskim Towarzystwie Informatycznym, producencie systemu SSPP klasy MRP II.

W połowie września br. sfinalizowano umowę kupna Galicyjskiego Towarzystwa Informatycznego Sp. z o.o. (GTI) przez CSBI SA od zakładów WSK PZL Mielec. GTI jest producentem systemu klasy MRP II o nazwie SSPP (Skomputeryzowany System Produkcji Przemysłowej). System powstał na bazie narzędzi Oracle'a i ma graficzny interfejs użytkownika. Ze względu na swą nowoczesność, przejęciem GTI interesowało się wiele firm, partnerów Oracle'a w Polsce, w tym także jego polskie przedstawicielstwo. Oprócz kontraktu między CSBI i WSK, została podpisana także umowa partnerska z GTI.

Osobno sprzedaż

„To z naszej inicjatywy doszło do tej transakcji. Byliśmy bowiem zainteresowani połączeniem się z inną, polską firmą. Chcieliśmy stać się tzw. software housem, oddając wszystkie działania związane z wprowadzaniem produktu na rynek i jego wdrożeniem naszemu partnerowi. Ponieważ od wielu lat mieliśmy dobre kontakty z ComputerLandem i zaproponował on najlepsze warunki, nasz właściciel - PZL Mielec - zdecydował się na wybór tej oferty” - mówi Zbigniew Seroka, prezes Galicyjskiego Towarzystwa Informatycznego Sp. z o.o. ComputerLand był zainteresowany przejęciem Galicyjskiego Towarzystwa Informatycznego przede wszystkim ze względu na „ciekawe” doświadczenia, które firma zdobyła przy tworzeniu systemu z wykorzystaniem narzędzi Oracle'a. Niemałe znaczenie odegrało też jej umiejscowienie w specjalnej strefie ekonomicznej wokół Mielca.

SSPP będzie trzecim produktem CSBI z zakresu wspomagania zarządzania, w tym drugim po MFG/PRO systemem klasy MRP II. Oprócz wspomnianych dwóch CSBI ma w ofercie także własne oprogramowanie - PRO/MIS - aplikację oprogramowania finansowo-księgowym, z modułami kontrolingu i analiz. Zdaniem przedstawicieli CSBI, prawdopodobnie przedsiębiorstwa produkcyjne, będące obecnie użytkownikami PROMIS, wkrótce przejdą na jeden z oferowanych przez spółkę z systemów MRP II.

Bez kolizji

Zarówno GTI, jaki i CSBI twierdzą, że oba produkty nie będą ze sobą konkurowały. „Nasz system jest przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw. Wśród klientów znajdują się firmy zatrudniające od 500 do 5 tys. osób” - twierdzi Zbigniew Seroka. Ponadto SSPP w swojej konstrukcji przystosowany jest raczej do produkcji jednostkowej, a nie - jak MFG/PRO - seryjnej. Spółka z Mielca dokonała ok. 20 wdrożeń tego systemu na terenie Polski, w tym w łańcuckim Polmosie, rzeszowskim Zelnarze i Wytwórni Silników PZL Mielec.

Dawniej SSPP

Aktualnie nie jest planowane przesunięcie części pracowników GTI do działów nie związanych z systemem SSPP. Jednak - według przedstawicieli CSBI - ich umiejętności mają wzbogacić wiedzę specjalistów warszawskiej firmy. Wiadomo natomiast, że ze względów marketingowych planowana jest zmiana nazwy systemu SSPP.


TOP 200