GSM-R dla europejskiego kolejnictwa

Siemens Information and Communication Mobile we współpracy z firmą TrioRail przystosowuje moduły sieci komórkowej GSM do nowego standardu GSM-Railway (GSM-R) przeznaczonego dla kolejnictwa.

Oparta na technologii łączności komórkowej GSM, kolejowa platforma komunikacyjna GSM-R (Railway) jest obecnie wprowadzana jako standard europejski w systemach łączności kolejowej. Platforma GSM-R zawiera aplikacje obsługujące przesyłanie głosu i danych drogą radiową na potrzeby ruchu pociągów – co dotychczas było realizowane jedynie za pomocą różnych systemów analogowych i cyfrowych. Technologia ta stanowi międzynarodowy standard komunikacyjny GSM-R kolejnictwa i jest już wdrażana w Niemczech oraz w kilku krajach europejskich.

Firma TrioRail (partner ICM) zmodyfikowała bezprzewodowy moduł MC45 opracowany przez Siemens Mobile, dostosowując oprogramowanie i sprzęt do specyficznych wymagań aplikacji kolejowych standardu GSM-R. Pierwszym z tej serii produktem jest moduł TRM:1, który może być stosowany w wielu aplikacjach kolejowych systemów komunikacji radiowej, takich jak: monitorowanie taboru, logistyka ruchu, wyposażenie telefonów awaryjnych, sterowanie zaporami na przejazdach kolejowych, sterowanie systemami głośników instalowanymi na stacjach oraz przesyłanie obrazu ze stacji bezobsługowych.

Zobacz również:

Moduł TRM:1 umożliwia korzystanie z roamingu między różnymi operatorami sieci kolejowych i publicznych. Ponieważ TRM:1 jest jedynie modyfikacją programową modułu MC45, wszystkie stosowane obecnie rozwiązania: PDA, karty PCMCIA, terminale i urządzenia śledzące – produkty Siemensa – mogą być zastosowane w systemie GSM-R.