GPW wybrała rozwiązanie firmy Asseco

Asseco Poland podpisało umowę z GPW (Giełda Papierów Wartościowych) na wdrożenie i uruchomienie systemu PROMAK TS. Umowa obejmuje implementację i uruchomienie systemu PROMAK TS w środowisku informatycznym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udostępnienie rozwiązania klientom giełdy.

PROMAK TS to rozwiązanie do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi unijnej dyrektywy MIFID II. Dyrektywa zacznie obowiązywać od początku 2018 roku i w znaczący sposób zmieni sposób dystrybucji produktów finansowych w Polsce.

W ramach jednego systemu klienci GPW zyskają dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego.

Zobacz również:

  • Zaawansowane zarządzanie zaporami aplikacyjnymi w centrum danych

Zgodnie z umową wdrożenie systemu PROMAK TS rozpocznie się w sierpniu b.r. Natomiast jego uruchomienie będzie miało miejsce 2 stycznia 2018 – czyli w pierwszym dniu sesyjnym nowego roku. Asseco Poland będzie również przez co najmniej 3 lata dostawcą usług serwisowych dla tego rozwiązania.

„Jest to pierwszy projekt Asseco Poland realizowany wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych. Mamy nadzieję, że dzięki tej umowie będziemy mieli okazję do poszerzenia współpracy w przyszłości”, mówi Artur Trunowicz, Dyrektor Pion Rynku Kapitałowego Asseco Poland. I dodaje, „W rozwoju produktów priorytetem są dla nas nie tylko wymagania technologiczne, ale przede wszystkim oczekiwania strony biznesowej. Naszym celem w tym projekcie będzie unowocześnienie oferowanych przez giełdę rozwiązań oraz uproszczenie ich administracji. Najlepszym narzędziem do realizacji tego zamierzenia jest implementacja systemu PROMAK TS, który spełnia wymogi nowej regulacji MIFID II.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200