GPW stawia na spółki teleinformatyczne

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych utworzy na przełomie kwietnia i maja br. Segment Innowacyjnych Technologii (SITech), obejmujący spółki reprezentujące rynek teleinformatyczny. Powstanie także indeks giełdowy - techWIG - poświęcony tym spółkom.

Dostrzegając dynamiczny rozwój spółek teleinformatycznych, a także dominujący ich udział w kapitalizacji giełdy (ponad 40%), Giełda Papierów Wartościowych postanowiła wprowadzić zupełnie nowe rozwiązania, dotyczące obrotu dla firm wysokich technologii.

W tym celu na przełomie kwietnia i maja br. powstanie Segment Innowacyjnych Technologii (SITech), obejmujący spółki reprezentujące rynek informatyczny i telekomunikacyjny bez względu na to, na jakim rynku warszawskiej giełdy są one teraz notowane. SITech wzorowany jest na londyńskim techMARK. Segment ten będzie służył ich oddzielnej prezentacji dla inwestorów. Zostaną dla nich również otwarte osobne notowania ciągłe.

Utworzony zostanie nowy indeks giełdowy techWIG, publikowany także w Internecie, który obejmie spółki należące do SITech. Do jego budowy prawdopodobnie ma być wykorzystana metoda WIG20. Aby umożliwić zarządzanie ryzykiem kursowym akcji spółek teleinformatycznych, na techWIG zostanie uruchomiony obrót kontraktami terminowymi.

GPW nie wyklucza, że wraz z wprowadzeniem unowocześnionego systemu informatycznego w przyszłości możliwe będzie prowadzenie ofert publicznych także przez Internet. Ponadto warszawska giełda chce podpisać umowy partnerskie z podmiotami, które ułatwiałyby nowym firmom, główne technologicznym, przeprowadzanie emisji. Będą mogły nimi być m.in. domy maklerskie.

Aby zachęcić do udziału w giełdzie większą liczbę spółek, mają zostać zniesione takie kryteria dopuszczeń, jak zysk netto czy kapitał akcyjny.

Także w tym roku planowane jest we współpracy z domami maklerskimi umożliwienie zawierania transakcji w trybie on-line. Przedstawiciele GPW postrzegają bowiem Internet jako element sprzyjający rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Chcą, aby w najbliższym czasie liczba aktywnych inwestorów zwiększyła się z 1-1,2 mln do 3 mln.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200