GPW: rynek dla młodych firm

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych planuje utworzenie nowego rynku dla młodych firm poszukujących kapitału

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych planuje utworzenie nowego rynku dla młodych firm poszukujących kapitału.

Powstanie on w marcu-kwietniu 2007 r. Jak przekonują przedstawiciele GPW, nowy rynek ma być przeznaczony dla spółek, które są młode, innowacyjne, mają pomysł na biznes, a nie mają pieniędzy. W założeniach rynek ten miałby być tańszy dla młodych firm jeśli chodzi o koszty przygotowania emisji akcji i łatwiejszym do wejścia, o mniejszych wymogach informacyjnych, miejscem handlu. Warszawska giełda chce się wzorować na tego typu rynku działającym na giełdzie w Londynie.

"Nowy rynek ma być platformą finansowania i obrotu wtórnego dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Ma być on rynkiem nieregulowanym, z mniejszymi wymogami wejścia do obrotu, ale z szeroką informacją dla inwestorów, z profesjonalnymi doradcami dla przedsiębiorstw i silnymi zasadami ładu korporacyjnego" - przekonują przedstawiciele GPW.


TOP 200