GPW na platformie Xtrade

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zamierza dokonać inwestycji w internetową platformę handlową Xtrade stworzoną przez Optimus S.A., BRE Bank S.A. i Commerce One.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW), będąca spółką akcyjną Skarbu Państwa, zostanie współudziałowcem internetowej platformy handlowej Xtrade. Platforma istnieje od początku marca br. Jej start komercyjny zaplanowano na IV kwartał 2001 r. Serwis ma stanowić miejsce hurtowej wymiany handlowej bez ograniczeń co do rodzaju oferowanego asortymentu.

GPW wejdzie w posiadanie nie więcej niż 10% akcji z nowej emisji Xtrade. Obecnie udziałowcami Xtrade SA są: Optimus SA, będący w posiadaniu 64,5% akcji, BRE Bank SA z 25,5% akcji oraz amerykańska spółka Commerce One, do której należy 10% akcji. Koszt uruchomienia platformy wyniósł 6,7 mln zł. Kapitał zakładowy spółki to ok. 41 mln zł.

Zobacz również:

Szczegóły dotyczące uczestnictwa GPW w Xtrade zarząd giełdy ujawni w najbliższy poniedziałek (11 czerwca).


TOP 200