GPW: akcje STGroup zawieszone

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął decyzję o zawieszeniu od 9 listopada obrotu akcjami STGroup. GPW podała w środowym komunikacie, że: "Ogłoszenie upadłości emitenta stanowi bezwzględną...

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął decyzję o zawieszeniu od 9 listopada obrotu akcjami STGroup. GPW podała w środowym komunikacie, że: "Ogłoszenie upadłości emitenta stanowi bezwzględną przesłankę wykluczenia jego papierów wartościowych z obrotu giełdowego".

GPW postanowiła równocześnie unieważnić zlecenia maklerskie na akcje STGroup, które nie zostaną zrealizowane do dnia 8 listopada 2001 r. (włącznie).

Zobacz również:


TOP 200