GPS ulepszyło w Dynamics 5.0 głównie moduły finansowe

Według Great Plains Software (GPS), producenta oprogramowania Dynamics, dzięki zmianom dokonanym w piątej wersji systemu zostanie ułatwiona jego konfiguracja i modyfikacja. Wszelkie modyfikacje systemu, dokonywane przez partnerów GPS, będą pozostawiane poza głównym słownikiem. Częścią pakietu jest, począwszy od piątej wersji, środowisko programistyczne Visual Basic for Applications.

Według Great Plains Software (GPS), producenta oprogramowania Dynamics, dzięki zmianom dokonanym w piątej wersji systemu zostanie ułatwiona jego konfiguracja i modyfikacja. Wszelkie modyfikacje systemu, dokonywane przez partnerów GPS, będą pozostawiane poza głównym słownikiem. Częścią pakietu jest, począwszy od piątej wersji, środowisko programistyczne Visual Basic for Applications.

Do modułu Zobowiązania został dodany element analiz danych archiwalnych, wykorzystywany szczególnie w zarządzaniu kredytem kupieckim. Łatwiejsze ma się stać dokonywanie rozliczeń w walutach obcych, m.in. poprzez automatyczne wyliczanie różnic kursowych.

Moduł księgi głównej wzbogacono o tzw. alerty biznesowe, ostrzegające, na podstawie bieżącej analizy wskaźników, o występujących zagrożeniach.

Do Dynamicsa 5.0 wprowadzono moduł Wielowymiarowe Analizy Transakcji, który ma ułatwić raportowanie danych wg definiowanych przez użytkownika kluczy. Nowym modułem logistycznym systemu jest Zaawansowana Obsługa Zakupu, umożliwiająca obsługę procesu zamówienia, od zapytań ofertowych do realizacji.

Piąty Dynamics ma umożliwić śledzenie procesu montowania wyrobów. Jak podaje GPS Polska, moduł Kompletowanie Produktów pozwala na monitorowanie 10 faz montażu. Przez połączenie z systemem gospodarki materiałowej możliwa jest kontrola przydziału materiałów produkcyjnych do procesu wytwarzania.

Amerykańska wersja DyNAMICS 5.0 jest bogatsza od polskiej m.in. o narzędzie DynamicAssist, przydatne w dokonywaniu aktualizacji danych księgowych w procesie wdrażania systemu, a także Dynamics Explorer, ułatwiający użytkownikowi nawigację w systemie. W Polsce oba elementy systemu będą dostępne w wersji 5.5, której premierę zaplanowano na przełom tego i przyszłego roku.