GPLus dla SAP CRM

Genesys Telecommunications Laboratories, spółka zależna Alcatela, udostępniła adapter GPLus, umożliwiający integrację pakietu contact center Genesys Suite 6 z systemem SAP CRM.

Genesys Telecommunications Laboratories, spółka zależna Alcatela, udostępniła oprogramowanie GPLus, umożliwiające integrację pakietu contact center Genesys Suite 6 z systemem SAP . GPLus zapewnia obsługę interakcji z klientem poprzez dowolny kanał komunikacyjny (telefon, e-mail, www) za pomocą zunifikowanego pulpitu do obsługi zapytań. Użytkownicy systemu mogą dowolnie zarządzać interakcjami w czasie rzeczywistym mając jednocześnie do dyspozycji bieżące informacje o kliencie zawarte w bazie Genesysa i dane z systemu SAP.

Adapter GPLus zapewnia także zarządza interakcjami wewnątrz organizacji włączając w to działy serwisu i wsparcia technicznego.

Zobacz również:

Podobne rozwiązania integracyjne firma opracowała także dla innych systemów do zarządzania kontaktami z klientami. Adapter GPLus dostępny jest także dla oprogramowania CRM firm Siebel, PeopleSoft i BroadVision.