Fuzja systemów zarządzania

Przejęcie Mercury Interactive będzie kosztowało HP 4,5 mld USD i ma zapewnić firmie czołowe miejsce na rynku systemów do optymalizacji procesów biznesowych.

Przejęcie Mercury Interactive będzie kosztowało HP 4,5 mld USD i ma zapewnić firmie czołowe miejsce na rynku systemów do optymalizacji procesów biznesowych.

Starcie gigantów

Przedstawiciele HP zapewniają, że rodziny produktów obu firm idealnie się uzupełniają. HP oferuje oprogramowanie linii OpenView do zarządzania siecią i usługami IT. Natomiast Mercury specjalizuje się w zarządzaniu aplikacjami, ich dystrybucją, zgodnością rozwiązań IT z wymogami ustawowymi i architekturą SOA, której znaczenie na rynku szybko wzrasta. Analitycy postrzegają tę transakcję jako początek wojny o rynek systemów zarządzania informacją i infrastrukturą IT. HP będzie konkurować przede wszystkim z CA i IBM. Polem największej bitwy mają być rozwiązania wspierające zarządzanie architekturą SOA. Kluczowe znaczenie w ofercie Mercury stanowi dla HP rejestr Systinet, który ma być odpowiedzią na rejestr usług Web IBM. Mark Hurd podkreślał, że przejęcie Mercury Interactive wzmacnia pozycję HP jako producenta oprogramowania. "Oprogramowanie to rdzeń strategii całej firmy. Jestem pewien, że transakcja ta pokazuje, iż HP staje się siłą, z którą należy się liczyć na rynku oprogramowania" - mówił. Przez ostatnie kilka lat HP konsekwentnie wzmacniało - dzięki kolejnym akwizycjom (m.in. Peregrine, Novadigm i Consera Software) - pozycję na rynku oprogramowania. Jednak w odróżnieniu od poprzednich przejęcie tak dużej firmy jak Mercury może wreszcie pomóc HP przekonać klientów, że dział oprogramowania traktowany jest bardzo poważnie. Rynek bowiem nie postrzegał tej firmy dotychczas jako "poważnego" gracza na rynku oprogramowania, raczej jako producenta sprzętu. Na dowód podnoszono wyniki finansowe osiągane ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania. W 2005 r. HP Software zanotował przychody 1 mld USD, przy 87 mld USD przychodów HP.

W kierunku SOA

Fuzja systemów zarządzania

Mark Hurd, prezes i dyrektor wykonawczy HP

Wzrost przychodów to nie wszystko. Firma nabywa technologie, których dotychczas brakowało w jej ofercie, w szczególności w obszarach rozwijania aplikacji i testowania. Kompetencje Mercury sprawiają, że HP, choć wciąż mniejsze, będzie mogło nawiązać w miarę wyrównaną walkę z IBM. Dotychczas w pakiecie OpenView HP nie miało kontroferty w stosunku do niektórych produktów linii Rational czy Tivoli. Tymczasem narzędzia, które pozwolą połączyć rozwój aplikacji i działania operacyjne, zaczynają odgrywać kluczową rolę, ponieważ coraz więcej firm interesuje się architekturą SOA, w której aplikacje podlegają znacznie częściej zmianom niż dotychczas. Co więcej, działy IT muszą w coraz większym stopniu integrować oprogramowanie z wymaganiami biznesowymi. Zdaniem analityków, tendencja do wprowadzania coraz częstszych zmian w złożonych aplikacjach sprawia, że potrzebne są kompletne rozwiązania zamykające pętlę rozpoczynającą się w momencie tworzenia aplikacji, poprzez zarządzanie jej działaniem, aż do wprowadzania w niej kolejnych modyfikacji. Dzięki takim rozwiązaniom grupy programistów i administratorów mogą pracować jako jeden zespół.


TOP 200