Fuzja po dwóch fuzjach

Spółka Elba Computer Systems for Banking powstała z połączenia Elby i części CSBI.

Spółka Elba Computer Systems for Banking powstała z połączenia Elby i części CSBI.

Zakończył się proces konsolidacji producentów oprogramowania bankowego działających w ramach Grupy ComputerLandu. Nowa firma, która powstała z połączenia wrocławskiej firmy Elba i zespołu zajmującego się oprogramowaniem bankowym CSBI, przyjęła nazwę - Elba Computer Systems for Banking SA (Elba CSB SA). W ubiegłym roku obie firmy zostały przejęte przez ComputerLand Poland SA. Prezesem spółki został Wiesław Frydrych, dotychczas kierujący Elbą, natomiast na stanowisko wiceprezesa mianowany zostanie Jacek Piłat, poprzednio zastępca dyrektora generalnego w CSBI.

Rozpoczęta reforma

Jak stwierdzili przedstawiciele Elby, tak naprawdę proces konsolidacji obu firm dopiero się rozpoczął. Zakończył się bowiem etap związany z zagadnieniami formalnoprawnymi, a obecnie nastąpi proces zmian organizacyjnych, który ma usprawnić zarządzanie. Powstaną cztery piony produkcyjne, istniejące częściowo w Elbie, a częściowo w CSBI, zajmujące się: aplikacjami transakcyjnymi, informacyjnymi (sprawozdawczość), elektroniczną bankowością oraz dalszym rozwijaniem systemu Bankier. "Zamierzamy bowiem dalej utrzymywać i rozwijać to oprogramowanie" - mówi Renata Tomczak z Elby CSB SA.

Nie tylko własne

Oprócz własnego oprogramowania, spółka będzie także wdrażała produkt amerykańskiej firmy Sanchez (system Profile), która podpisała na początku tego roku umowę z ComputerLandem. Elba CSB ma być wykonawcą kontraktów podpisanych przez ComputerLand. W zakresie jego implementacji przeszkoleni zostali już pracownicy Elby. Firma planuje także zaangażowanie się w projekty budowy hurtowni danych dla banków, które miałyby być prowadzone wspólnie z ComputerLandem.

W zakres działalności nowej spółki, oprócz rozwoju oprogramowania, wchodzą także: prowadzenie usług szkoleniowych, wdrożeniowych i konsultingowych oraz specjalistyczny serwis oprogramowania. Główna siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, oddział w Warszawie. Elba CSB posiada także filie w Szczecinie, Lublinie i Katowicach.

W roku 1996 przychody ze sprzedaży oprogramowania finansowo-bankowego Elby wyniosły 6,42 mln zł, a CSBI - 8,42 mln zł (w tym sprzedaż oprogramowania Progress). Natomiast szacunkowe, wspólne wyniki obu firm za 1997 rok to ok. 21 mln zł. Największy konkurent obu firm na rynku bankowym, warszawski Softbank SA, osiągnął w roku ubiegłym przychody w wysokości 23,9 mln zł.


TOP 200