Fuzja pakietów HR

Oracle przejął firmy PeopleSoft i JD Edwards, z których każda oferowała własne rozwiązania HR.

Oracle przejął firmy PeopleSoft i JD Edwards, z których każda oferowała własne rozwiązania HR.

Obecnie - w ramach projektu Fusion - trwają prace nad stowrzeniem jednego systemu HR opartego na najlepszych funkcjach Oracle E-Business Suite Human Resources Management System; PeopleSoft Enterprise Human Capital Management; JD Edwards EnterpriseOne Human Capital Management i JD Edwards World Human Capital Management.

Oracle przekonuje, że w przyszłości zmiana dotychczasowych aplikacji do zarządzania personelem, np. PeopleSoft na Oracle Fusion HR, będzie bezpłatnym uaktualnieniem, obarczonym niewielkim ryzykiem technicznym i organizacyjnym. "Główny wysiłek projektantów Oracle skoncentrowany jest bowiem na tym, aby wszystkie kolejne wersje wszystkich aplikacji oferowanych obecnie przez nas były kompatybilne z Fusion" - mówi John Wookey z Oracle.

Oracle pracuje jednocześnie nad stworzeniem rozwiązań HR, które będą sprzedawane jako niezależne moduły aplikacyjne, bez konieczności wdrożenia "pełnowymiarowych" systemów wspomagających zarządznie personelem. Już teraz, jako aplikacje mogące działać niezależnie, oferowane są iLearning, Oracle Learning Management i iRecruitment. "W zależności od potrzeb rynku istnieją techniczne możliwości wyłączania kolejnych składowych systemu HR i oferowania ich jako samodzielnych rozwiązań" - zapewniają przedstawiciele producenta.


TOP 200