Fuzja na zimno

Polskie wdrożenia ColdFusion można policzyć na palcach jednej ręki, jednakże produkt ten z pewnością zasługuje na większą popularność.

Polskie wdrożenia ColdFusion można policzyć na palcach jednej ręki, jednakże produkt ten z pewnością zasługuje na większą popularność.

Główny produkt ColdFusion to rozwijany od pięciu lat i działający na wielu platformach serwer aplikacji WWW. W skład pakietu ColdFusion Studio, sprzedawanego jako samodzielny produkt lub część zestawu ColdFusion 4.5, wchodzą narzędzia do programowania wizualnego.

ColdFusion Studio pozwala również na przygotowywanie prototypów aplikacji, w czym pomagają dołączone kreatory, umożliwiające dodawanie gotowych elementów o określonej funkcjonalności. ColdFusion ma interfejsy pozwalające na współpracę z różnymi serwerami pocztowymi, bazami danych, narzędziami XML, rozwiązaniami CORBA i COM oraz skryptami Javy i komponentami EJB. Obsługuje m.in. protokoły LDAP i FTP. Ma możliwość bezpośredniego połączenia z systemami płatności elektronicznych, takimi jak ICVerify czy CyberCash.

ColdFusion jest jedynie narzędziem przeznaczonym dla twórców aplikacji WWW. Środowisko to udostępnia m.in. moduł administratora, pozwalający na pomiar wydajności poszczególnych serwerów czy obsługę aplikacji w układzie wieloserwerowym przy bilansowaniu obciążenia. Podstawowym narzędziem jest język skryptowy CFML (ColdFusion Markup Language), przypominający nieco HTML. Ma jednak wiele specyficznych znaczników i nauka CMFL jest barierą, którą trzeba pokonać, by efektywnie działać w tym środowisku.


TOP 200