Fuzja departamentów IT w MSWiA

Reorganizacji nigdy dość. Po trzech latach istnienia oddzielnie Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych i Departamentu Infrastruktury Teleinformatycznej wiceminister Witold Drożdż zdecydował się na ich połączenie w Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowy-stary Departament (mniej więcej w tym kształcie funkcjonował w przeszłości jako Departament Rejestrów Państwowych lub jak kto woli - PESEL) zacznie działać na ul. Pawińskiego od 15 marca.

Najciekawsze, że teraz za rządów PO, dyrektorem zostanie Marek Słowikowski, który w pierwszych miesiącach rządów PiS na przełomie 2005/2006 r. był szefem Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w MSWiA. Po zarządzonej wówczas reorganizacji objął stanowisko szefa kancelarii Polskiej Akademii Nauk, na której czele stoi jego były przełożony z czasów rządów SLD - prof. Michal Kleiber.

I tak na czele "ponownie zjednoczonego" Departamentu PESEL stanie człowiek, który nigdy nie pracował bezpośrednio lub pośrednio z PESEL. Musi szybko opanować materię podejmowania decyzji administracyjnych (w tym niejawnych), dowiedzieć się, że w jego gestii są sprawy dokumentów tożsamości (w tym niejawne umowy z PWPW) a także węzeł sieci TESTA w piwnicy (główny punkt styku Schengen!), sprawy specjalnej łączności rządowej (niejawne) a na dodatek pasztet z Pesel2 i e-PUAP

Może właśnie człowiek ze świeżym spojrzeniem nieskażonym działaniem na Pawińskiego jest właśnie tym, kto wreszcie zaprowadzi tam ład i porządek. Życzliwi nam ludzie informują, że Marek Słowikowski otrzymał od Witolda Drożdża trzy zadania na cito: przejąć do utrzymania Pesel2 i e-PUAP; zatwierdzić wymagania dla pl.ID i e-PUAP2 (które ma oczywiście robić CPI) oraz zwolnić 30-40 etatów które mają być przekazane do CPI. Panie Marku, odważnym szczęście sprzyja!


TOP 200