Fuzja ABG Ster-Projekt i Spinu

ABG Ster-Projekt i SPIN podpisały wstępną umowę w sprawie połączenia. Zakończenie fuzji planowane jest na czerwiec 2007 r. Nowa firma będzie miała nazwę ABG SPIN. Na jej czele stanie Dariusz Brzeski, obecny prezes ABG Ster-Projekt SA, a Michał Górski, dotychczasowy prezes SPIN zostanie wiceprezesem zarządu połączonych firm.

Fuzja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku SPIN na ABG Ster-Projekt w zamian za akcje drugiej z nich. Akcjonariusz SPIN za 1 akcję otrzyma 4,41 akcji nowej emisji ABG Ster-Projekt. Przejmą oni łącznie ponad 24,4 mln akcji, co daje 26,43% w kapitale połączonej firmy. Równocześnie z emisją "akcji połączeniowych" ABG Ster-Projekt zamierza przeprowadzić emisję ok. 739 tys. akcji, które będą skierowane do akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Ponadto przeprowadzona zostanie emisja ok. 2,7 mln akcji, za które zostaną przejęte - należące do SPINu - spółki Optix Polska i Kom-Pakt.

Po połączeniu powstanie spółka będąca trzecią siłą w grupie firm związanych kapitałowo z Prokom Software (po spółce matce i łączącym się z Softbankiem). Będzie ona skoncentrowana na obsłudze sektora publicznego (w tym służb mundurowych), energetycznego, telekomunikacyjnego, a także perspektywicznego rynku opieki zdrowotnej. Decyzja o fuzji nie jest niespodzianką - o planach połączenia najpierw Ster-Projektu, a później ABG Ster-Projektu ze Spinem mówiono od trzech lat. Wcześniej Spin połączył się z Telmaxem.

Łączne, skonsolidowane przychody grup kapitałowych (każda ma kilka spółek zależnych) ABG Ster-Projekt i Spin w 2005 r. wyniosły 584 mln zł. Przez dziewięć miesięcy tego roku krajobraz rynku zmienił się jednak na tyle, że szacowanie przyszłej pozycji połączonych ABG Ster-Projekt i Spinu - w oparciu o dane z 2005 r. - na niewiele się zdaje. Przede wszystkim dlatego, że ComputerLand, który jest naturalnym konkurentem ABG Ster-Projektu niebawem połączy się z Emaxem. Do końca września br. firmy miały przedstawić szczegółową strategię działania po fuzji, ale do tej pory nie wydały w tej sprawie oświadczenia. Prawdopodobnie zostanie ono ogłoszone pod koniec października br. wraz ze szczegółowym podziałem kompetencji w nowym zarządzie spółki. W międzyczasie Emax kupił firmę Hanslik Laboratorium Oprogramowania, doświadczoną na rynku GIS.

Z kolei Prokom już drugi rok z rzędu robi wewnętrzne porządki, czego najdonioślejszym przejawem była ogłoszona w maju br. fuzja Asseco i Softbanku. Po przyłączeniu Softbanku Asseco będzie głównym rywalem ComputerLandu na rynku bankowo-finansowym. Jednocześnie zarówno Asseco Poland, jak i ABG Ster-Projekt większy nacisk niż ComputerLand stawiają na rozwój biznesu poza Polską.

Dariusz Brzeski przeprowadzał niedawno operację połączenia ABG i Ster-Projektu. Przyłączenie Spinu będzie prawdopodobnie równie trudnym przedsięwzięciem. W ostatnich latach Spin sam aktywnie przejmował. Dzisiaj ma w portfelu siedem spółek zależnych i dwie stowarzyszone: Kom-Pakt, Galkom, Sapen, Serum Software, Wiedza Net, Postinfo, Optix oraz Steren i Softmax. Jak nieoficjalnie przyznają osoby związane ze spółką, do pełnej integracji Spinu z przejętymi firmami jeszcze daleka droga. Teraz nadarzy się ku temu dobra okazja. Tymczasem ABG Ster-Projekt sam jest w posiadaniu pięciu spółek zależnych - CryptoTech, DRQ, KKI-BCI, Alcyone i Mindworx Polska.