Future Processing z tysiącem licencji MS

Future Processing wybrało dostawcę oprogramowania Microsoftu, firmę Senetic. Senetic dostarczył ok. 1 tys. licencji dostępowych, tzw. CALL na Microsoft Office 2010, Windows Remote Desktop, Microsoft Share Point Standard, Microsoft Share Point Enterprise, Microsoft Lync Standard, Microsoft Lync Enterprise, Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Standard oraz Microsoft Exchange Enterprise.

Poza licencjami dla nowych pracowników Future Processing zakupił najnowszą wersję oprogramowania Visual Studio 2012 oraz Windows Server Data.

Future Processing przy zakupie Visual Studio 2012 skorzystał z programu licencyjnego Open Value. To opcja przeznaczona dla firm zainteresowanych zakupem licencji wieczystych. "To typ umowy, który pozwala na rozłożenie płatności pomiędzy poszczególnymi okresami, co pozwala nam lepiej zarządzać budżetem. Dużą zaletą jest możliwość przedłużania umowy i zapewnienia gwarancji dostaw najnowszych wersji oprogramowania" - przyznaje Piotr Rybak.

Future Processing, polska firma programistyczna, tworzy algorytmiczne systemy obrazowania medycznego, oprogramowanie do inteligentnego monitoringu wideo i inspekcji wizyjnej, aplikacje dla sektora finansowego. Firma od lat korzysta m.in. z takich aplikacji Microsoftu. Oprogramowanie MS dla Future Processing dostarczało kilka firm. Ten model nie zdał egzaminu. "Firmy, z którymi współpracowaliśmy nie wywiązywały się należycie ze swoich zobowiązań. Jakość oferowanych przez nie usług pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego postanowiliśmy poszukać nowego partnera" - mówi Piotr Rybak, inżynier software’owy w Future Processing.


TOP 200