Fusion Tables zakończy swój żywot pod koniec przyszłego roku

Po ponad dziesięciu latach od momentu prezentacji pierwszej wersji usługi Fusion Tables (chmurowe rozwiązanie do wirtualizowania geograficznych zasobów IT) , Google kończy jej żywot i wycofuje z oferty.

Fusion Tables to jedna z opcji rozwiązania Google Drive, pozwalająca użytkownikom wirtualizować dane i prezentować je na mapach. Usługa pozwala też użytkownikom analizować oraz selekcjonować dane, jak również formułować zapytania

Firma Google ogłosiła wczoraj, że usługa zniknie definitywnie z jej oferty 3-go grudnia 2019 roku, a mapy obsługiwane przez wchodzącą w skład oprogramowania Maps JavaScript v3.37( interfejs API) opcję Fusion Tables Layer zaczną generować błędy dużo wcześniej, bo już w sierpniu 2019 roku.

Zobacz również:

Podejmując taką decyzję korporacja informuje jednocześnie, że w ostatnich latach opracowało kilka nowych narzędzi, które mogą spełnić oczekiwania użytkowników korzystających do tej pory z usługi Fusion Tables. Google zapewnia też, że nowe narzędzia wirtualizują mapy dużo lepiej od usługi Tabeli Fusion i zostaną udostępnione użytkownikom w najbliższej przyszłości, nie precyzując jednak, kiedy to dokładnie nastąpi.


TOP 200