Fundusze unijne na projekty IT nie wykorzystane nawet w połowie

W przyszłym roku skończą się fundusze unijne przeznaczone na dofinansowanie projektów informatycznych. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do końca marca wykorzystano tylko 42 proc. z przeznaczonych na ten cel ponad 5 mld. zł.

Z ponad 6-letniego okresu, gdy fundusze są dostępne, zostały niecałe dwa lata. Tymczasem pieniądze dostępne w ramach priorytetu ósmego ministerialnego programu Innowacyjna Gospodarka, który dotyczy poprawy stanu informatyzacji polskiego społeczeństwa, nie zostały wykorzystane nawet w połowie. Mogą być one wykorzystane na wspieranie działań dotyczących tworzenia usług elektronicznych, elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. "Kwoty wnioskowanego dofinansowania priorytetu drugiego, przeznaczonego na badania naukowe, czy trzeciego o przeznaczeniu kapitał dla innowacji zostały już niemal całkowicie wykorzystane. Stopień zaawansowania inwestycji z innych priorytetów sięga co najmniej 60 proc. Ósmy priorytet, jest pod tym względem na szarym końcu." - mówi Sławomir Komendarczyk, product manager RRC Poland. I dodaje, że celów, na które można wykorzystać unijne fundusze nie brakuje i w ramach programów unijnych są dofinansowywane nie tylko przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa planuje przeznaczyć nawet 60 milionów euro na rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich. Skąd tak małe wykorzystanie dostępnych funduszy na informatyzację? Zdaniem ekspertów jedną z przyczyn, dla których fundusze zostały wykorzystane w tak niewielkim stopniu może być, szczególnie w przypadku mniejszych firm, niewystarczająca wiedza dotycząca wykorzystania środków unijnych.

Zobacz również:

  • Nowa europejska ustawa o chipach może złagodzić nierównowagę między podażą a popytem
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200