Fundusze na innowacje i nowoczesne technologie

W tym roku rozpocznie działalność Krajowy Fundusz Kapitałowy, dzięki któremu przedsiębiorcy, zwłaszcza początkujący, będą mieli łatwiejszy dostęp do środków wspierających stosowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii .

Minister Piotr Woźniak zapowiedział, że Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło na rozpoczęcie działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) 50 mln zł z własnych środków. W lipcu br. ma się odbyć pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów. Po zatwierdzeniu zasad wykorzystywania środków unijnych KFK będzie miał jeszcze do dyspozycji fundusze europejskie w wysokości 180 mln w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

KFK jest "funduszem funduszy", czyli instytucją wspomagającą działania funduszy inwestycyjnych współpracujących z przedsiębiorcami. Został powołany z inicjatywy rządu w celu ułatwiania dostępu do kapitału przede wszystkim małym firmom na wczesnym etapie rozwoju, które działają w branży nowych technologii i próbują komercjalizować wyniki badań. Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego poprzez obejmowanie i nabywanie udziałów, akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Przewiduje się, że razem z inwestorami prywatnymi Krajowy Fundusz Kapitałowy stworzy w najbliższym czasie około 20 funduszy podwyższonego ryzyka. Fundusze kapitałowe będą musiały wykorzystać uzyskane od KFK wsparcie na inwestycje w mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstwach, którzy dopiero zaczynają działalność lub znajdują się w początkowej fazie rozwoju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200