Fundusze i zaufanie

Słaba końcówka roku nie zniwelowała do końca pozytywnego wyniku europejskich funduszy inwestycyjnych w 2007 r. Europejskie Stowarzyszenie Zarządzających Funduszami i Aktywami EFAMA (European Funds and Asset Management Association) podało wyniki funduszy inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r. i cały ubiegły rok.

Inwestycje funduszy inwestycyjnych w Europie wzrosły w 2007 r. 7,925 mld euro. Łączna wartość aktywów netto przedsiębiorstw inwestowania zbiorowego (UCITS) wzrosła o 4,2%, osiągając poziom 6,2 mld euro. Aktywa funduszy nie wypełniających prawnych wymogów i definicji UCITS wzrosły o 5,3%, do 1,723 mld euro. Pozytywny wynik został utrzymany pomimo odpływu netto inwestycji UCITS w III i IV kwartale ub. roku na fali bessy z końca roku (w IV kwartale był to odpływ rzędu 40 miliardów euro, w III kwartale - 61 mld euro). Największy odpływ netto odnotowały fundusze obligacji (31 mld euro).

Zaufanie do UCITS

EFAMA podkreśla w komunikacie sukces funduszy UCITS, przytaczając wysoką koncentrację napływów netto w przypadku tych funduszy z Luksemburga i Irlandii (odpowiednio 188 mld euro i 80 mld euro). W ciągu całego roku przedsiębiorstwa UCITS pozyskały 170 miliardów euro nowych pieniędzy (w 2006 r. były to 453 miliardy euro). Fundusze wysokiego ryzyka i dynamiczne najmocniej odczuły zmiany w portfolio, jakie podjęło wielu inwestorów w trakcie kryzysu kredytowego w drugiej połowie 20007 r. Fundusze odczuły także konkurencję lokat bankowych i produktów strukturyzowanych. W Europie utrzymuje się natomiast nadal silny popyt na fundusze zrównoważone (76 miliardów euro nowych środków, przed rokiem 102 miliardy euro). Fundusze funduszy hedgingowych we Francji, Włoszech i Szwajcarii czy fundusze specjalne inwestorów instytucjonalnych w Luksemburgu, Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii także odnotowały znaczące dopływy środków.

Prognozy na bieżący rok są niepewne. Ryzyko dotyczące rynków finansowych i wzrostu gospodarczego na świecie ma duże znaczenie dla rozwoju sytuacji. Dlatego też zdaniem EFAMA, skłonność inwestorów do ryzyka będzie znacznie ograniczona. Równocześnie rynki pieniężne powinny skorzystać na tendencji do poszukiwania bezpiecznych inwestycji, widocznej w I kwartale br. W odniesieniu do średniego horyzontu, odreagowanie ucieczki do bezpiecznego portfolio, wraz z powrotem zaufania inwestorów, powinno nakręcić popyt na fundusze equity i fundusze obligacji.

EFAMA ocenia, że fundusze UCITS będą nadal silnie przyciągać kapitał z Azji. Pod względem prawnym, różnice pomiędzy UCITS i mniej regulowanymi produktami oszczędnościowymi mają zanikać. Usuwanie nieścisłości z dyrektywy dotyczącej UCITS wzmocni fundamenty tych funduszy.

Polska i fundusze

Pod względem wielkości aktywów funduszy ulokowanych w danym kraju, nasz kraj nie jest potentatem. Obecnie ich wielkość wynosi 31 mld euro, co stanowi raptem 0,5% wartości wszystkich aktywów funduszy UCITS. W przypadku funduszy equity ten udział jest taki sam, a wielkość aktywów to 11,1 mld euro. Wyraźnie mniejsze znaczenie mają krajowe fundusze obligacji (1,7 mld euro, co stanowi 0,1% aktywów tych funduszy w Europie).

Mocniejsze w naszym kraju są za to fundusze zrównoważone. Mamy największy spośród krajów europejskich udział aktywów funduszy zrównoważonych w puli wszystkich aktywów funduszy UCITS. Wynosi on 50%, podczas gdy średnia europejska to tylko ok. 15% (najmniejszy odsetek w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, niewiele ponad 10%). Na fundusze zrównoważone w Polsce przypadają aktywa wartości 16 mld euro, co odpowiada niespełna 2% wszystkich "zrównoważonych" aktywów w Europie. Nasz rynek cechuje także jeden z najniższych udziałów funduszy equity. Wynosi on niespełna 35% wobec średniej ponad 40% w Europie; największe udziały fundusze equity mają w Szwecji, Słowenii i Wielkiej Brytanii, gdzie mają one blisko 70-proc. udziały w całej puli aktywów UCITS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200