Fundusz Poręczeń Unijnych zmienia formułę działania

Zmiany polegają na poszerzeniu grupy potencjalnych odbiorców i produktów. Fundusz Poręczeń Unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego będzie mógł dzięki temu przekazać w formie gwarancji i poręczeń, będących zabezpieczeniem kredytu ponad 2,6 mld zł. Ułatwi to pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Na zmianach skorzystają szczególnie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają dużej zdolności kredytowej.

Oferta jest obecnie adresowana zarówno do bezpośrednich beneficjentów programów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, jak i do podmiotów zaangażowanych w realizację wspieranego przedsięwzięcia. Klientem Funduszu Poręczeń Unijnych BGK może więc np. zostać jednostka samorządu terytorialnego; firma, która otrzymała dofinansowanie na dany cel; ale także przedsiębiorstwo, które jako podwykonawca realizuje wspierany projekt.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancję do 500 tys. euro, natomiast samorządy - do 5 mln euro. Produkty Funduszu mogą zostać wydane na każdym etapie realizacji i finansowania przedsięwzięcia. Są dostępne w placówkach 31 banków współpracujących z FPU BGK.