Fundament wielkiej przemiany

W wyniku prowadzonych działań rozwojowych i reorganizacyjnych w obszarze IT, SPEC będzie prawdopodobnie najlepiej zarządzanym przedsiębiorstwem sektora komunalnego w Polsce, a nawet w Europie.

SPEC przechodzi program zmiany, która ma zapewnić nowoczesną i efektywną organizację. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest zasadniczym jej elementem. Spółka pod nadzorem działu IT prowadzi działania przygotowujące wdrożenie systemu ERP.

Andrzej Dańczak, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji SPEC

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej jest największą w Unii Europejskiej firmą zarządzającą infrastrukturą ciepłowniczą. SPEC w obszarze informatyzacji poszukuje więc własnych rozwiązań, gdyż - z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa - nie może oprzeć się na rozwiązaniach stosowanych w innych firmach z branży. Wszelkie benchmarki, czerpane z Europy Zachodniej, mają zatem bardzo ogólny charakter.

Wizja przyszłości

SPEC przechodzi program zmiany, która ma zapewnić nowoczesną i efektywną organizację. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest zasadniczym elementem tej zmiany. Spółka, pod nadzorem działu prowadzi działania przygotowujące wdrożenie systemu " - mówi Andrzej Dańczak, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji SPEC. Podstawą organizacyjną dla tego wdrożenia, jest wprowadzenie w firmie modelu usługowego IT. Z drugiej zaś strony są to dokonane już forsowne prace zmieniające sposób zarządzania infrastrukturą IT i obejmujące zmiany w samej infrastrukturze.

W wizję przedsiębiorstwa nowocześnie zarządzanego i elastycznego biznesowo wpisuje się także projekt [email protected] - budowy światłowodowej sieci biegnącej wzdłuż instalacji ciepłowniczych. "Celem, jaki wyznaczyliśmy dla nowego, zreformowanego IT, jest wsparcie procesów biznesowych i podniesienie ich efektywności, nieustanne działanie na rzecz ich optymalizacji; realizacja i zapewnienie dostępności usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Do najważniejszych zadań obecnej reformy IT w zakresie wsparcia biznesu, należy utworzenie w ramach ERP spójnego źródła informacji zarządczej" - mówi Marko Samarowski, członek zarządu SPEC.

W konkursie Lider Informatyki, SPEC przedstawił trzy projekty IT i jeden projekt teleinformatyczny, z puli kilkunastu prowadzonych w ramach opisywanej zmiany. Wybrane projekty opisują zakres zmian dokonujących się w firmie i znaczenie, jakiego nabiera IT.

Ścieżka ITIL bazą do wdrożenia systemu ERP

Reorganizacja służb informatycznych to obecnie sztandarowy program działań, które służą przestawieniu IT na działalność usługową poprzez wdrożenie ITIL v.3. Podstawą decyzji o wyborze tej drogi była analiza przygotowana przez Ernst&Young. Obecnie opisano wszystkie adaptowane w organizacji IT procesy. Skatalogowanych jest ok. 80% usług, trwają szkolenia korzystania z nowej formuły współpracy biznesu i IT. "Od nowego roku, planujemy rozpoczęcie funkcjonowania tego modelu IT w SPEC. Elementy struktury usługowej funkcjonują już zresztą w istotnej części. Celem reorganizacji IT jest także osiągnięcie gotowości organizacyjnej do wdrożenia ERP, które z kolei zostało uznane za element wsparcia IT dla strategicznego programu podniesienia efektywności całego przedsiębiorstwa" - mówi Andrzej Dańczak. Zaplanowane wdrożenie ma się rozpocząć w 2011 r., co doprowadzi do redukcji liczby eksploatowanych systemów. Wdrożenie ZSI będzie prowadzone pod egidą biznesu, ale poszczególne moduły będą wspierane przez IT.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200