Fundacje protestują przeciwko zamachowi na Internet

PIIiT i IAB poinformowały o powstaniu porozumienia w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w Internecie. Organizacje pozarządowe, które uważają, że to zamach na wolny i otwarty Internet wysłały w tej sprawie list otwarty do Ministra Kultury. Ich zdaniem działania, o których jest mowa w porozumieniu ograniczą prawa wszystkich użytkowników sieci.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z IAB poinformowały o powstaniu nieformalnego porozumienia o "współpracy i wzajemnej pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym". Zdaniem kilku fundacji porozumienie sprowadza się do łamania prawa, a w projekcie porozumienia znajdują się zapisy o przekazywaniu organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi informacji o użytkownikach sieci i o treściach przez nich przesyłanych. W związku z tym Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska, Internet Society Poland oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania skierowały do Ministra Kultury list otwarty w tej sprawie. "Zasadniczym celem projektowanego porozumienia jest zaangażowanie podmiotów gospodarczych - dzierżawców łączy i dostawców usług internetowych - w ściganie domniemanych naruszeń prawa autorskiego w środowisku cyfrowym, bez kontroli sądu oraz bez poszanowania obowiązujących gwarancji ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Tym samym, porozumienie zmierza do nałożenia na dzierżawców łączy i dostawców usług internetowych obowiązków sprzecznych zarówno z obowiązującym prawem, jak i z istotnymi postanowieniami umów, jakie owi przedsiębiorcy zawarli ze swoimi klientami - użytkownikami Internetu" - piszą w liście do Ministra.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200