Fundacja rozwoju technik komputerowych przedstawia

Szanowni czytelnicy,

Szanowni czytelnicy

Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych podpisała umowę z Wydawcą Computer World, w myśl której na stałe zagości na tych łamach w postaci comiesięcznej wkładki FRTK. Obecna jest zwiastunem tych treści, jakie systematycznie będziemy się starali publikować. Chcemy w ten sposób przenieść nowe doświadczenia, wynikające zarówno z prowadzonej działalności szkoleniowej, jak i innych działań związanych ze stymulacją rynku zastosowań informatyki.

Tak się bowiem stało, iż Fundacja przez dwa lata swego funkcjonowania uzyskała pewną pozycję i autorytet, zarówno wśród firm komputerowych, jak i adresatów ofert tych firm, czyli użytkowników produktów informatycznych. Ma to ścisły związek ze wszystkimi organizowanymi przez nas przedsięwzięciami. Z jednej strony jesteśmy jakby arbitrami tego rynku, co przejawia się m.in. w organizowaniu konkursu MIKROLAUR, prowadzeniu KUMP i innych klubów użytkowników licencjonowanego oprogramowania, podejmowaniu różnorodnych inicjatyw w imieniu całego środowiska, etc. Z drugiej strony, jesteśmy aktywnym uczestnikiem gry na rynku komputerowym. Byliśmy jedną z pierwszych firm inicjujących dystrybucję licencjonowanego oprogramowania, przekonując zachodnich partnerów o celowości i efektywności naszych działań.

Suma tych wszystkich doświadczeń oraz coraz to nowe pomysły tworzą rękojmię - miejmy nadzieję -interesujących materiałów w tej wkładce. Jej dodatkowym walorem będzie systematyczna informacja o wszystkich planowanych i realizowanych przedsięwzięciach szkoleniowych, wydawniczych i promocyjnych Fundacji. Stworzy to możliwość wszystkim Państwu aktywnego w nich udziału.

Liczymy na żywy odbiór naszych publikacji i sugestie odnoszące się do prezentowanej tematyki. Oczekujemy także aktywnej współpracy wszystkich, którym problemy rozwoju informatyki nie są obojętne.

Jeżeli więc myślisz, że osiągniesz lub sądzisz,że już uzyskałeś sukces w informatyce, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Andrzej Jabłoński, wiceprezes Zarządu FRTK

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200