Fujitsu zapowiada rozwiązania analityczne dla dużych zbiorów danych

Analityka biznesowa ma odgrywać coraz ważniejszą rolę w strukturze przychodów koncernu Fujitsu. Jeszcze tym roku na rynek trafi pakiet aplikacji wspierających przetwarzanie i analizowanie dużych ilości zróżnicowanych danych biznesowych. W przyszłym roku oferta rozwiązań analitycznych ma zostać rozszerzona o wyspecjalizowane systemy serwerowe.

Zapowiadane oprogramowanie analityczne Fujitsu ma pozwalać na szybkie przeszukiwanie dużych zbiorów różnego rodzaju informacji, ich przetwarzanie i analizowanie pod kątem określonych zastosowań biznesowych. Przykładem zastosowania nowych rozwiązań ma być m.in. stworzenie - działającego w oparciu o informacje z serwisów takich jak Facebook, czy Twitter - systemu ostrzegania o pojawiających się zjawiskach rynkowych lub ruchach społecznych.

Wedle zapowiedzi rozwiązania analityczne Fujitsu będą zoptymalizowane pod kątem przetwarzania największych wolumenów ustrukturyzowanych i nieuporządkowanych danych. Najprawdopodobniej japoński koncern zamierza wykorzystać w tym zakresie własne rozwiązania bazodanowe. Wykorzystywane będzie także środowisko przetwarzania danych Hadoop. Na wybranych rynkach oprogramowanie będzie dostępne w sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Ofertę oprogramowania analitycznego uzupełniać będą zbliżone pod względem funkcjonalnym rozwiązania oferowane w modelu usługowym.

Zobacz również:

Przedstawiciele Fujitsu zapowiadają również, że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku ofertę rozwiązań analitycznych uzupełniąwyspecjalizowane systemy sprzętowe. Wedle zapowiedzi stosowny sprzęt będzie zoptymalizowany pod kątem jak wysokiej wydajności w zakresie obsługi dużych wolumenów danych.


TOP 200