Fujitsu chce wrócić na pierwsze miejsce listy Top500

Japonia zamierza zbudować najpotężniejszy superkomputer na świecie i chce, aby dokonała tego firma Fujitsu. Ma to być system komputerowy mający moc obliczeniową rzędu 1000 petaflopsów, czyli przetwarzający dane 30 razy szybciej od najmocniejszego, pracującego obecnie na świecie superkomputera.

Najszybszy superkomputer na świecie należy obecnie do Chińczyków (numer 1 na liście Top500). Nosi on nazwę Tianhe-2, jest zainstalowany w National University of Defense Technology i jego maks. wydajność wynosi 33,86 petaflopsów (parametr Rmax).

Fujitsu zamierza zbudować superkomputer we współpracy z japońskim centrum badawczym Riken Advanced Institute for Computational Science. Firma chce w ten sposób nawiązać do przeszłości, a konkretnie do 2011 roku, bo wtedy zaprojektowany przez nią - oraz przez centrum badawcze Riken - system obliczeniowy K Computer znalazł się na pierwszym miejscu listy Top500, przetwarzając dane z szybkością 10 petaflopsów. Oznacza to, że nowy superkomputer – któremu nadano roboczą nazwę Post-K Supercomputer - będzie pracować ok. sto razy szybciej.

Zobacz również:

Fujitsu chce wrócić na pierwsze miejsce listy Top500

K Computer

Instytut badawczy Riken pozyskał już ze strony rządu japońskiego (chodzi konkretnie o MEXT; Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) stosowne fundusze, które pozwolą mu przystąpić do pracy nad nowym superkomputerem. Harmonogram przewiduje, że Post-K Computer (budowany w ramach inicjatywy noszącej nazwę FLAGSHIP 2020 Project ) może być gotowy do pracy na początku 2021 r. Przewidywana moc obliczeniowa systemu to 1000 petaflopsów (floating-point operations per second), czyli jeden eksaflops. Oznacza to, że komputer będzie wykonywać w ciągu jednej sekundy trylion operacji (jedynka i osiemnaście zer).

Fujitsu zapowiada, że superkomputer będzie oparty na podobnej architekturze, jaką zastosowano w systemie K. Chodzi o to, że poszczególne węzły superkomputera będą się ze sobą komunikować za pośrednictwem sieci tworzącej wirtualny, wielowymiarowy torus. W przypadku superkomputera K był to sześciowymiarowy torus. Nie wiadomo jeszcze, ile wymiarów będzie mieć torus obsługujący Post-K Computer.

Na koniec warto przypomnieć, że drugie miejsce na liście Top500 zajmuje obecnie maszyna Cray XK7 pracująca w U.S. Energy Department. Dysponuje ona mocą obliczeniową rzędu 17,59 petaflopsów. Wyniki ogłoszono w czerwcu br. i była to 43 edycja tego konkursu (listę Top500 zaczęto publikować w 1993 roku, używając do testowania superkomputerów testu porównawczego Linpack).


TOP 200