Francuzi chcą przejąć Wolę Info

Umowa inwestycyjna pomiędzy Devoteam a największymi akcjonariuszami Woli Info - Ares Investment, Piotrem Majcherkiewiczem, Oskarem Chejde, Jakubem Baranem, Witoldem Kaszubą, Marcinem Hołubcem, Willow Investment Sarl oraz ZPU Wola - została podpisana 14 maja.

PIOTR MAJCHERKIEWICZ, prezes zarządu Wola Info

Zgodnie z nią Devoteam ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 % akcji spółki po cenie nie niższej niż 3,70 zł. Zdaniem zarządu dzięki podwyższeniu kapitału i pozyskaniu dodatkowych środków z pożyczki (Devoteam udzieli Woli Info 4 mln zł pożyczki) zawarta umowa przyczyni sie do poprawy płynności spółki. Rok 2009 firma zakończyła stratą netto 16,1 mln zł (0,45 mln zł zysku w 2008 r.) i przychodami w wysokości 81,3 mln zł (171 mln zł rok wcześniej).

Spośród obecnych znaczących akcjonariuszy Woli Info, do sprzedaży akcji w wezwaniu zobowiązał się największy udziałowiec spółki- Investment. Zgodnie z porozumieniem zaoferuje on Francuzom 1 mln akcji (stanowiących 17,82% w kapitale akcyjnym ) po 2,50 zł za akcję. Ponadto Devoteam obejmie 3 mln akcji Woli Info (stanowiących 35% w podwyższonym kapitale akcyjnym) po cenie emisyjnej 2,00 zł za sztukę w ramach nowej emisji. Umowa przewiduje także zobowiązanie Devoteam i akcjonariuszy do przedsięwzięcia kroków zmierzających do nabycia przez Devoteam pakietu akcji dającego - łącznie z pakietami akcji obecnych dużych udziałowców, którzy przystąpili do umowy - co najmniej 90% ogólnej liczby głosów oraz zniesienia dematerializacji akcji spółki (de-listing). Strony umowy przewidują również w przyszłości możliwość odkupienia przez francuską firmę pozostałych akcji od obecnych udziałowców firmy, którzy przystąpili do porozumienia.

Devoteam (obecny także w Polsce od maja 2006 r.) ostatnio sporo inwestuje w Europie. 26 kwietnia firma przejęła francuski oddział Tieto. Firma jest francuskim integratorem. Oferuje także usługi konsultingowe. W 2009 r. jej przychody wyniosły 460 mln euro.


TOP 200