Francuskie Ministerstwo Obrony modernizuje sieć sił powietrznych

W ramach realizowanego przez Alcatel-Lucent i INEO kontraktu zostaną zaprojektowane i wdrożone nowe sieci telekomunikacyjne IP instalowane w bazach francuskich sił powietrznych na obszarze metropolii.

Sieci będą używane do przesyłania danych baz sił powietrznych oraz informacji związanych z kontrolą wojskowego ruchu powietrznego i ochroną przestrzeni powietrznej nad metropolią francuską. Przejście w całości na technologię IP zapewni właściwe pogrupowanie i bezpieczeństwo różnych składników sieci oraz umożliwi bardziej elastyczne reagowanie na zmiany w zakresie szybkości i topologii. Instalacja obejmie około 106 obiektów w całym kraju, czyli ponad 36 000 punktów dostępowych i 1500-2000 budynków. W projekcie zostanie użyty standardowy, zaawansowany sprzęt cywilny spełniający wymagania wojskowe. Kontrakt ma wartość 350 mln euro. Modernizacja sieci ma się zakończyć w 2014 r.


TOP 200