Francuska fuzja

W wyniku połączenia francuskiej firmy Matra Communication, należącej do Lagardere Group, z Nortel France powstał koncern Matra Nortel Communications SAS (MNC).

W wyniku połączenia francuskiej firmy Matra Communication, należącej do Lagardere Group, z Nortel France powstał koncern Matra Nortel Communications SAS (MNC).

Dzięki temu Matra, specjalizująca się w produkcji telefonicznych centrali abonenckich, rozszerzyła swój zasięg poza terytorium Francji. Autoryzowanym dystrybutorem produktów MNC w Polsce jest warszawska firma Medicomp Sp. z o.o. Fuzja jest wynikiem rozpoczętej przed kilkoma laty współpracy między Lagardere Group a Nortelem w zakresie telekomunikacji. Matra Nortel Communication ma obecnie 16% udziałów na światowym rynku centrali abonenckich. Według danych Matra Communication i Nortel France za rok 1997, obroty nowo powstałego koncernu szacowane są na 5,7 mld franków. Głównymi obszarami jego działalności są centrale i sieci centrali abonenckich, terminale telefoniczne, radiokomunikacja profesjonalna i publiczna.


TOP 200