Fox Pro na nowy wiek

W Visual Fox Pro 6.0 ułatwiono rozwiązywanie zagadnień związanych z rokiem 2000.

W Visual Fox Pro 6.0 ułatwiono rozwiązywanie zagadnień związanych z rokiem 2000.

Microsoft wyeliminował błędy występujące w poprzednich wersjach Fox Pro, wynikające z nieprawidłowego działania niektórych funkcji, związanych z operacjami na datach. W Visual Fox Pro 6.0 (VFP) wprowadzono mechanizmy wymuszające poprawny zapis daty, tak aby aplikacje dobrze działały w roku 2000. Kompilator ostrzega o niepoprawnie zapisanej dacie w kodzie programu.

Programista może skorzystać z mechanizmu, który na bieżąco analizuje działanie aplikacji i przerywa jej wykonywanie w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z datą. Ten mechanizm spowalnia jednak wykonywanie programu.

Zmiany w narzędziu

W Fox Pro 6.0 rozszerzono język programowania. Microsoft wprowadził mechanizm umożliwiający kontrolę nad przypisywaniem i odczytywaniem właściwości danej klasy. Równocześnie zmieniono organizację pewnych elementów obiektowych. Wprowadzono tzw. Visual Fox Pro Foundation Classes, które zawierają często wykorzystywane elementy interfejsu użytkownika. Są zorganizowane w grupy komponentów, które można wstawiać do swojego projektu. Kilkoma ruchami myszy można też na podstawie istniejącej klasy utworzyć nową, w której np. standardowa funkcja przycisku zostanie zmieniona.

Do języka VFP dodano funkcje, które dotychczas znajdowały się w zewnętrznej bibliotece Foxtools.dll. Powoduje to kłopoty przy przenoszeniu starszych aplikacji korzystających z tych funkcji. Wówczas należy odłączyć bibliotekę i wyeliminować odwołania z kodu programu.

Migracja bez przeszkód

Microsoft nie wprowadził istotnych zmian do interfejsu. Również sposób pracy programisty nie uległ zmianie. Osoba znająca poprzednie wersje bez kłopotów posługuje się nową.

W Visual Fox Pro 6.0 ułatwiono proces łączenia elementów programu w aplikację. W poprzednich wersjach programista miał wprawdzie możliwość zgrupowania w jednym miejscu wszystkich formatek, programów itp., ale musiał samodzielnie tworzyć menu, które uwzględnia nowo dodany raport. VFP 6.0 ma do dyspozycji specjalnego kreatora aplikacji, który kontroluje zmiany dokonywane w projekcie. Na początku należy tylko określić ogólne założenia, według jakich kreator ma działać. Programista może samodzielnie konstruować lub modyfikować takiego kreatora.

Łatwiej w Internecie

W VFP 6.0 wprowadzono kilka elementów mających zapewnić lepszą pracę z Internetem. Aplikacja VFP może pracować w oknie przeglądarki - możliwe jest tworzenie tzw. Active Document. Aby jednak korzystać z takiego dokumentu, konieczne jest zainstalowanie na komputerze runtime Fox Pro. Ponadto VFP 6.0 pozwala na wykorzystywanie w formatkach lub raportach plików graficznych w formacie GIF czy JPEG.

Współpraca z narzędziami

VFP 6.0 może współpracować z narzędziami do modelowania aplikacji. Co ciekawsze, możliwa jest praca "w obie strony". Przykładowo, na podstawie projektu w Visual Modeler można tworzyć klasy w VFP. Można także dla istniejącego projektu utworzyć (metodą reverse engineering) model obiektowy, by dalej przetwarzać go w narzędziu typu CASE.

Do pakietu Microsoft dodał ciekawe narzędzie - Profiler - pozwalające analizować wydajność aplikacji.

Można też sprawdzać, jak często wykonywane są konkretne linie programu, lub wyszukiwać najwolniejsze fragmenty kodu.

Nie do końca pomocny

Wydawać się może, że VFP 6.0 jest dobrym narzędziem do rozwiązywania problemów roku 2000 w istniejących aplikacjach. Język Fox Pro jest prawie zgodny z wcześniejszymi wersjami Xbase, czyli z Clipperem lub DBase. Nowy VFP nie zawiera jednak mechanizmów pozwalających łatwo przenieść np. interfejs z DOS do Windows.

Nie najlepiej działa też "symulacja" standardowego wyglądu aplikacji clipperowskiej.

Visual Fox Pro kosztuje ok. 2070 zł, aktualizacja ok. 1000 zł (w zależności od posiadanej wersji i typu licencji).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200