Fotografujemy dane

CoW z operacją kopiowania w tle

Niektórzy dostawcy rozwiązań oferują implementację mechanizmów snapshotu typu CoW wraz z procesem kopiowania danych w tle z oryginalnego wolumenu na wolumen przeznaczony dla snapshotów. Podejście takie łączy mechanizmy CoW oraz split mirror, tworząc dodatkowy mirror oryginalnego wolumenu i oferując dodatkową ochronę.

Snapshot przyrostowy

Mirror danych na trzy LUN-y

Mirror danych na trzy LUN-y

Przyrostowa kopia migawkowa śledzi zmiany dokonywane na oryginalnym wolumenie danych oraz na kopii migawkowej. Każdy inkrementalny snapshot ma znacznik czasowy, który umożliwia cofanie się do dowolnego punktu w czasie, w którym utworzono dany snapshot. Zaletą snapshotów przyrostowych jest umożliwienie częstszego tworzenia kopii migawkowych oraz dłuższa ich retencja. Wadą jest to, że polegają one na kopii podstawowej, w której został wykonany pierwszy snapshot (CoW, RoW, split mirror, CoW z kopiowaniem w tle).

Podsumowanie

Mechanizmy tworzenia kopii migawkowych są oferowane zarówno przez producentów sprzętu (macierze SAN, NAS), jak i dostawców oprogramowania (systemy operacyjne, hypervisory, systemy backupu). Kopie migawkowe znajdują zastosowanie nie tylko w strategiach ochrony danych, ale często są również wykorzystywane do testowania aplikacji, analiz danych i raportowania.

Technologia snapshotów w połączeniu z technologią replikacji pozwala na budowę efektywnych mechanizmów zabezpieczenia przed katastrofą, umożliwiając np. przeniesienie kopii migawkowych do odległej geograficznie lokalizacji. Decydując się na wprowadzenie technologii kopii migawkowych do strategii ochrony

danych, należy pamiętać o konieczności zagwarantowania im odpowiednio dużej przestrzeni na potrzeby ich składowania oraz zatroszczyć się o zapewnienie spójności danych.


TOP 200