Fotografujemy dane

Snapshoty z poziomu urządzenia w SAN

Praktycznie wszystkie systemy operacyjne macierzy blokowych dostępnych obecnie na rynku oferują wbudowany mechanizm wykonywania snapshotów. Zaletą tego typu rozwiązania jest to, że z pojedynczego punktu zarządzania możliwe staje się tworzenie kopii migawkowych wszystkich systemów podłączonych do macierzy. Podobnie jak w przypadku urządzeń typu NAS, wielu producentów macierzy dyskowych oferuje integracje swoich mechanizmów wykonywania kopii migawkowych z Windows VSS, jak również z zewnętrznym oprogramowaniem do backupu danych. Do wad tego typu rozwiązań należy zaliczyć wymaganie często dodatkowych, drogich licencji oraz brak integracji z aplikacjami pracującymi na serwerach innych aniżeli Windows.

Snapshoty mogą również z powodzeniem działać na urządzeniach wirtualizujących pamięć masową, np. FalconStore IPStor czy NetApp V-Series. Istotną zaletą w takim przypadku staje się możliwość tworzenia kopii migawkowych danych z wolumenów złożonych z wielu pamięci masowych, pochodzących od różnych producentów, co znacznie upraszcza proces ich backupu. Wadą zaś jest ich wpływ na wydajność pracy aplikacji podczas wykonywania snapshotu oraz złożoność mechanizmu.

Snapshoty z poziomu hypervisora

Mechanizm działania kopii migawkowej typu Copy-on-Write (CoW)

Mechanizm działania kopii migawkowej typu Copy-on-Write (CoW)

Zadomowiona na dobre w centrach danych technologia wirtualizacji serwerów również oferuje możliwość wykonywania kopii migawkowych. Hypervisory Citrixa, VMware czy Microsoftu mają wbudowane mechanizmy, umożliwiające tworzenie snapshotów maszyn wirtualnych. Najczęściej przywoływana wada w przypadku kopii migawkowych hypervisora to spadek wydajności działania maszyny wirtualnej, kiedy znajduje się ona w trybie snapshot. Do zalet z pewnością należy zaliczyć łatwość zarządzania kopiami maszyn wirtualnych i możliwość cofania się w czasie do wybranych punktów. Pozwala to administratorom bezstresowo podchodzić do procedur instalacji aktualizacji i poprawek do systemów operacyjnych i aplikacji. W razie wystąpienia błędów, w kilka chwil możemy cofnąć maszynę wirtualną do stanu sprzed instalacji poprawki.

Zdjęcie typu CoW czy RoW?

Technologie wykonywania kopii migawkowych oferowane przez obecnych na rynku producentów różnią się od siebie mechanizmami działania, a to często nie pozostaje bez wpływu na działanie środowiska produkcyjnego. Ważne jest, aby decydując się na rozwiązanie ochrony danych z wykorzystaniem snapshotów, kierować się świadomym wyborem, mając na uwadze różnice w działaniu poszczególnych mechanizmów.


TOP 200