Forum o systemach IT

IDG Forum organizuje II Konferencję Integracja Systemów Informatycznych pt. Integracja Biznesowa.

IDG Forum organizuje II Konferencję Integracja Systemów Informatycznych pt. Integracja Biznesowa.

Patronat medialny objęły: Computerworld i dwumiesięcznik CXO. Odbędzie się ona 11-13 grudnia br. w hotelu Podklasztorze w Sulejowie. Konferencję podzielono na cztery sesje: integracja zarządzania przedsiębiorstwem, procesy biznesowe w zintegrowanym przedsiębiorstwie, integracja w dystrybucji oraz integracja a nowa gospodarka.


TOP 200