Forum dla wielu

Tegoroczne SAS Forum, zorganizowane przez polski oddział SAS Institute, przyciągnęło grono kilkuset uczestników. Mnogość obecnych, wśród których można spotkać wielu decydentów z najbardziej liczących się polskich przedsiębiorstw i instytucji, sprawia, że SAS Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Patronat nad nim objął Computerworld.

Tegoroczne SAS Forum, zorganizowane przez polski oddział SAS Institute, przyciągnęło grono kilkuset uczestników. Mnogość obecnych, wśród których można spotkać wielu decydentów z najbardziej liczących się polskich przedsiębiorstw i instytucji, sprawia, że SAS Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Patronat nad nim objął Computerworld.

Trudno wskazać jeden główny temat tegorocznego Forum, bowiem prowadzone jest ono w kilku równoległych ścieżkach, których podział wynika z obszarów działalności uczestników konferencji. Są to m.in. sektor dóbr szybkozbywalnych, ubezpieczenia, energetyka, przemysł, bankowość i sektor publiczny. Ten podział jest dość dobrym odzwierciedleniem tego, na co coraz mocniej uwagę zwraca SAS Institute - oferowanie zintegrowanych rozwiązań Business Intelligence dedykowanych dla poszczególnych branż. Alicja Wiecka, prezes zarządu polskiego oddziału firmy, podkreślała, że "te produkty, w których zakumulowana została wiedza z tysięcy wdrożeń prowadzonych przez SAS Institute na całym świecie, stanowią obecnie istotną przewagę konkurencyjną firmy".

Gościem specjalnym tegorocznego SAS Forum był Gary Cokins, autorytet w dziedzinie nowoczesnych systemów alokacji kosztów i doskonalenia efektywności. Podkreślał on - często niedoceniane przy wdrażaniu nowych rozwiązań IT - znaczenie przywiązania użytkowników do tego, w jaki sposób pracują i funkcjonują w organizacji. "Pod względem zachowań użytkownicy zawsze będą konserwatystami. Dlatego zawsze powinno się przywiązywać ogromne znaczenie do kwestii zarządzania zmianą" - twierdzi.

Nieumiejętne zarządzanie zmianą staje się obecnie przyczyną niepowodzeń we wdrażaniu systemów informatycznych. Jeszcze 6-7 lat temu można było winę zrzucać na niedoskonałość narzędzi IT. Dzisiaj - zdaniem Gary Cokinsa - te narzędzia są już na tyle dojrzałe, że przyczyn problemów należy szukać gdzie indziej.


TOP 200